De verzuiling van het openbare leven kwam vooral na 1890 onder meer tot uiting in een uitbarsting van verenigingsleven op godsdienstige grondslag. Dat uitte zich in activiteiten van velerlei soort.

De jonge vrouwen van de Lutherse gemeente aan het Ramen te Hoorn omstreeks 1920 kwamen bijeen in de Lutherse dameskring.De jonge vrouwen van de Lutherse gemeente aan het Ramen te Hoorn omstreeks 1920 kwamen bijeen in de Lutherse dameskring (AWG).

Toneelspelen kon men in Hoorn vanaf 1893 bij de Katholieke Volksbond.Toneelspelen kon men in Hoorn vanaf 1893 bij de Katholieke Volksbond (WFM).
Katholieke jongens uit ondere andere Veenhuizen en De Noord fietsten met elkaar door de polder.Katholieke jongens uit ondere andere Veenhuizen en De Noord fietsten met elkaar door de polder. Foto uit 1915.
(C. Modder, Aartswoud).

Leerlingen en onderwijzers van het vrije protestante onderwijs uit Enkhuizen gingen in de jaren dertig met elkaar op schoolreisje naar zee.Leerlingen en onderwijzers van het vrije protestante onderwijs uit Enkhuizen gingen in de jaren dertig met elkaar op schoolreisje naar zee (AWG).
Protestanten konden gymnastieken bij ODIS in Bovenkarspel.Protestanten konden gymnastieken bij ODIS in Bovenkarspel – Ons Doel Is Sport: katholieken werden op grond van artikel 27 van de statuten niet toegelaten. (P.M. Rooker, Enkhuizen). Katholieke meisjes tussen 13 en 18 jaar konden in diezelfde tijd lid worden van De Graal.Katholieke meisjes tussen 13 en 18 jaar konden in diezelfde tijd lid worden van De Graal. Het dragen van een uniform behoorde tot de regels. (C. Modder, Aartswoud).