Na het afleggen van de geloofsbelijdenis op 6 april 1924, ontving Catharina Anna Liefhebber deze oorkonde.Na het afleggen van de geloofsbelijdenis op 6 april 1924, ontving Catharina Anna Liefhebber deze oorkonde. Door belijdenis te doen was zij volwaardig lid geworden van de Nederlandse Hervormde Kerk. (WFM)