Het oude raadhuis van Hoogwoud, gefotografeerd rond 1900. Op de trap zit gemeenteambtenaar Simon Breebaart. (C. Mooy, Hoogwoud)

Een oude man zou gedwongen zijn de geheime begraafplek bekend te maken. Floris delfde het gebeente op, liet op de plaats waar zijn vader was opgegraven een kapel neerzetten en bracht het stoffelijk overschot over naar Middelburg. Het werd daar in de Abdijkerk bijgezet, ver weg van de woeste Westfriezen.
Met deze strafexpeditie eindigde de vrijheid van West-Friesland. Het gebied kwam onder het grafelijk gezag van Floris. Deze liet burchten bouwen in Wijdenes, Medemblik, Eenigenburg en bij Alkmaar om het volk in bedwang te houden. Hij kweekte overigens veel sympathie, omdat hij het Westfriese land structureel verbeterde. Zo liet hij tal van dijken verstevigen.
Toen Floris V de Westfriezen eenmaal had onderworpen, werden zij mild door hem behandeld.Toen Floris V de Westfriezen eenmaal had onderworpen, werden zij mild door hem behandeld. Door zijn gematigde optreden en door het aanleggen van dijken en wegen wist hij de bevolking voor zich te winnen. Deze gravure werd vervaardigd door Claes Jansz-Visscher. (RM)

Het duurde zes jaar voordat een vredesverdrag werd getekend. Murw geslagen door overstromingen die in 1287 en 1288 plaats hadden, waren de Westfriezen daar in 1289 toe bereid. De Westfriese afgevaardigden beloofden de graaf trouw, en zij beloofden dat zij hem en zijn manschappen niet zouden hinderen bij het aanleggen van wegen, dijken en burchten, en dat zij de belastingen steeds stipt zouden betalen. De vredesvoorwaarden waren mild. Dat paste in de strategie van Floris: behandel je gewezen vijanden goed en verneder ze niet onnodig.

Slag bij Vroonen

Net als zijn vader vond graaf Floris V onverwacht de dood. In 1296 namen ontevreden edelen, onder wie Gijsbrecht van Amstel, Floris gevangen tijdens een valkenjacht in het Gooi. De edelen doodden Floris toen een groep boeren, onder wie ook een aantal Westfriezen, hem wilde bevrijden. Deze moord leidde in verschillende gewesten tot opstanden.Linksonder in deze kaart het kasteel van Schagen, dat in 1427 werd bewoond door Willem de Bastaard.Linksonder in deze kaart het kasteel van Schagen, dat in 1427 werd bewoond door Willem de Bastaard, heer van de ‘heerlijkheid’ Schagen. Een echt kasteel was het toen overigens nog niet: na verschillende verbouwingen kon het ‘huijs’ in 1440 een kasteel worden genoemd. Al vanaf 1463 werden er in Schagen verschillende markten gehouden. De markt was niet alleen van belang voor de boeren, maar indirect profiteerde de hele stad ervan. Ook voor de koekenbakker, zadelmaker, edelsmid, messenmaker en biersteker betekende het extra inkomsten. In de 17e eeuw groeide de economische betekenis van Schagen nog verder. (RAA)