Grazen in sappige weiden

De nijvere Westfriezen konden dijken bouwen wat ze wilden, ze konden niet voorkomen dat het platteland drassiger werd. De veenlaag bleef inklinken. Het land werd daardoor minder geschikt voor akkerbouw en de bevolking schakelde over op veeteeltDe Buurt te Midwoud rond 1925. Op de voorgrond rechts het woonhuis annex slagerij van Jan Peereboom.De Buurt te Midwoud rond 1925. Op de voorgrond rechts het woonhuis annex slagerij van Jan Peereboom. De slagerij werd hier gevestigd in 1910, de derde generatie Peereboom is gestopt in 1998. Daarnaast twee huisjes, waarvan één ook een kruidenierswinkeltje herbergde en de ander een smederij. (AWG)

Er werd veel zuivel geproduceerd, vooral kaas. De zuivelproducten werden per schuit vervoerd naar plaatsen die gunstig voor de handel lagen en een haven hadden: Medemblik, Hoorn en Enkhuizen. Schepen uit Denemarken, Bremen en Hamburg deden geregeld deze drie havenplaatsen aan. Visserij, handel en scheepvaart floreerden.
De traditie van de tegelbakkerij gaat terug tot ongeveer 1550.De traditie van de tegelbakkerij gaat terug tot ongeveer 1550. Tot aan het begin van de 17e eeuw waren de tegels vooral blauw, geel, oranje en groen. Daarna ging het blauw overheersen, onder invloed van het Chinese porselein. Er zijn in West-Friesland veel complete tegeltableaux bewaard gebleven. Dit tableau is afkomstig uit een boerderij te Grosthuizen. (WFM)

Vanuit Denemarken werden in het voorjaar veel ossen aangevoerd. De gehele zomer graasden die in de sappige Westfriese weidegebieden. In het najaar werden ze voor goed geld verkocht. Deze ‘vetweiderij’ in West-Friesland leverde goede inkomsten op, ook tot profijt van de landsheer. Dertig procent van zijn totale inkomsten kwam uit West-Friesland.

Stadsrechten voor Medemblik

Medemblik, van oudsher havenplaats, is de oudste stad van West-Friesland. Graaf Floris V had Medemblik in 1289 stadsrechten verleerd, als eerste plaats in de regio. In 1356 werd aan Enkhuizen stadsrechten verleend, Hoorn kreeg die een jaar later. De dorpen Grootebroek en Bovenkarspel werden in 1364 samengevoegd tot de Stede Grootebroek.

Zicht vanaf het oude dijkje de Hoep richting Schagen, geschilderd door Cornelis Bok in 1825.Zicht vanaf het oude dijkje de Hoep richting Schagen, geschilderd door Cornelis Bok in 1825. Het dijkje de Hoep verbond het centrum van Schagen met Barsingerhorn. Bok, geboren in 1777 te Enkhuizen, woonde vanaf 1806 in Schagen.Naast z'n werkzaamheden als dagloner en cipier maakte hij in opdracht tekeningen en schilderijen. (HVS)