De oudste Westfries is een vrouw: in 1989 werd zij opgegraven en sindsdien staat zij bekend als het woifie van Sijbekarspel.De oudste Westfries is een vrouw: in 1989 werd zij opgegraven en sindsdien staat zij bekend als het woifie van Sijbekarspel. Zij leefde rond 2500 v. Chr. (ROB)

Daardoor smolten de enorme ijsmassa's in Scandinavië en Noord-Amerika. Men kon in die tijd nog wel van waar nu Alkmaar en Bergen liggen naar Engeland lopen, een tocht van zo'n tweehonderd kilometer. Maar het stijgende zeewater begon het droge Noordzeebekken te vullen en rukte op naar onze laag gelegen kustgronden. Zand en klei werden er afgezet toen het stijgende zeewater ons gebied overstroomde.
Vissershuisjes aan het dijkbuurtje te Winkel.Vissershuisjes aan het dijkbuurtje te Winkel. Tussen 1910 en 1920 woonde Jan Fijnheer in het middelste huisje. Vanuit Aartswoud vertrok hij naar de Zuiderzee. (J. de Groote-Fijnheer, Winkel)

Rond 5000 jaar geleden ontstonden er zandbanken voor onze kust, die ongeveer evenwijdig aan onze huidige duinenrij kwamen te liggen. Achter deze zandbanken, ook wel strandwallen genoemd, werd het land een waddengebied. Het zoute water van de zee werd geleidelijk brakker en zelfs zoet, zodat er een rijke plantengroei ontstond van riet- en moerasbossen. Alleen door getijdegeulen had de zee toegang tot diep in West-Friesland. Tijdens hoge vloeden konden die geulen het water niet langer verwerken en overstroomde het omliggende gebied. Zand en klei bezonken na de overstromingen en hoogden zo de oeverranden op.
Bij enkele opgravingen in West-Friesland zijn scherven gevonden van zogeheten klokbekers.Bij enkele opgravingen in West-Friesland zijn scherven gevonden van zogeheten klokbekers. In deze bekers werd tussen 2500 en 2200 v. Chr. vooral voedsel bewaard. (WFG)

Bij Zandwerven ontstond een hoog gelegen zandbank van wel twee kilometer lengte. Dat werd een interessant gebied om te jagen en te vissen. Op de verhoogde oeverranden was zelfs akkerbouw mogelijk. Waar de grond drassiger was, maar niet veel verder, kon vee grazen. Leefden de mensen tot die tijd van de jacht en visserij, nu konden zij zich voor het eerst als boeren vestigen.

Onbewoonbaar

Rond 4000 jaar geleden werden die eerste boeren gedwongen hun woonplaatsen te verlaten. De zee liet zich niet langer temmen, het land werd weer overstroomd. Een vette laag afgezette klei bedekte de sporen van deze eerste Westfriezen. Gedurende de eeuwen daarna lagen land en water er verlaten bij.Sijbekarspel anno 1913, toen werd herdacht dat Nederland 100 jaar was bevrijd van de Franse 	overheersing.Sijbekarspel anno 1913, toen werd herdacht dat Nederland 100 jaar was bevrijd van de Franse overheersing. Op deze foto de gymnastiekvereniging De Westfries uit Benningbroek. (AWG)