De Westfriezen en hun jonge jaren
* Geboortegebruiken
* Wie gingen er vroeger naar school
* Schoolmeesters
* Bikkelen, hoepelen, knikkeren
* Onnozele kinderen
* Sint- Maarten, Luilak, Gouden Engelfeest

De Westfriezen en hun boeren
* Bronstijdboerderijen
* Veenontginningen
* Van hooi op ruiterstokken tot rondebalenpers
* Jacht
* Wonen in stolpboerderijen
De Westfriezen en hun boeren.

De Westfriezen en hun opstanden en oorlogen
* Dwangburchten
* Slag bij Vroonen
* Grote Pier
* Het Beleg van Alkmaar
* De Slag op de Zuiderzee
* Westfriezen in dienst van Napoleon
* De Eerste en Tweede Wereldoorlog

De Westfriezen en hun vertier en vermaak
* Kerkmis en kermis
* Lappendag
* Katknuppelen, kegelen, kaarten en klootschieten
* IJsvermaak
* Brandweerwedstrijden
* Zang- en toneelverenigingen
De Westfriezen en hun vertier en vermaak.

De Westfriezen en hun handel en nijverheid
* Kaasmarkt, botermarkt, veemarkt, zaadmarkt
* Lakenververs, touwslagers, brouwers en molenaars
* Tuinbouwveilingen
* ‘De man met de goudkist’
* Lappiespoepen, kramers en ketellappers

De Westfriezen en hun dagelijks leven
* Gebruiken rond huwelijk en dood
* Hofmakerij
* Eten en drinken
* De levenstrap
* Rituelen op het platteland

De Westfriezen en hun scheepvaart
* Koggen, fluitschepen, haringbuizen
* Oostzeevaart
* De Verenigde Oostindische Compagnie
* De scheepsjongens van Bontekoe
* Ansjovisplukkers
* De afsluiting van de ZuiderzeeDe Westfriezen en hun culturele leven.

De Westfriezen en hun culturele leven
* De taal
* Een Westfries volkslied
* Papierknippen en kantklossen
* Schrijvers en schilders
* Van Koffijhuis tot Parkschouwburg

De Westfriezen en hun armen en zieken
* Pest, cholera, typhus
* Kwakzalvers en tandentrekkers
* Weeshuizen
* De eerste ziekenhuizen
* De komst van riolering en waterleiding
* Het Rijkskrankzinnigengesticht
De Westfriezen en hun armen en zieken.

De Westfriezen en hun sport en spel
* Kaatsen en kolven
* Biljarten in het dorpscafé
* Legendarische schaatsers en voetballers
* Luxe en gewone zwembaden
* Wielersport

De Westfriezen en hun buren
* Kijk over de dijk
* De Hondsbossche Zeewering
* Haat-liefde-verhouding met Holland
* Droogmakerijen
* Marktrechten
* De Wieringermeer
* West-Friesland en de wereld

Opmerking van de website-redactie:
Na het verschijnen van deze aflevering zijn er nog twee afleveringen toegevoegd.
19 De Westfriezen en hun kleurrijke Westfriezen
20 Register
De Westfriezen en hun kleurrijke Westfriezen.