Dijkarbeiders aan het werk bij de aanleg van de Afsluitdijk.Dijkarbeiders aan het werk bij de aanleg van de Afsluitdijk. (ZZM)