Fruit- en bloemstilleven van Herman Henstenburgh (1667-1726).Fruit- en bloemstilleven van Herman Henstenburgh (1667-1726). Henstenburgh was in het dagelijks leven pasteibakker in Hoorn. Als kok verzorgde hij voor de Hoornse elite feesten en partijen. Hij verhuurde zelfs het tafellinnen. Zijn hobby was het vervaardigen van waterverftekeningen. In opdracht van rijke verzamelaars in binnen- en buitenland maakte Herman Henstenburgh tekeningen van vogels, bloemen en insecten. (WFM)

In de (hervormde) kerken van Avenhorn en die van Noord-Scharwoude hing vroeger ook een kerkscheepje. In West-Friesland is er nog één te bewonderen: in Kolhorn.

Bazuinhoudende engeltjes

In de zeventiende eeuw was papierknippen een aangename tijdpassering voor vooral dames uit de hogere kringen in de grote steden, wat soms zeer artistiek werk opleverde. Deze kunst werd in de loop der tijd ook in andere milieus populair en bood mensen met gouden handen de mogelijkheid er als ‘broodknipper’ wat bij te verdienen zoals de in Alkmaar werkzame dominee Jan C. de Bleyker (1707-1783) en Arie Tergant (1773-1852).

De in Hoorn werkzame schilder Jan Linsen (ca. 1603-1635) vertrok, zoals zoveel Nederlandse kunstenaars naar Rome.De in Hoorn werkzame schilder Jan Linsen (ca. 1603-1635) vertrok, zoals zoveel Nederlandse kunstenaars naar Rome. Van zijn hand zijn niet veel werken bekend. Zijn vroege, gewelddadige dood, na een ruzie over een kaartspel in de Hoornse herberg ‘De Croon van Sweden’, was mede de oorzaak. Op dit schilderij is het verhaal uit de Griekse mythologie over de muziekwedstrijd tussen Apollo en Pan afgebeeld. (WFM)

Arie Tergant werd in Alkmaar geboren; sinds 1805 woonde en werkte hij in Winkel waar hij de kost verdiende als onder andere kaasmaker, behanger en leidekker; als wagenmaker heeft hij waarschijnlijk met houtsnijwerk wagenschotten versierd. En hij knipte: ragfijne werkjes ter gelegenheid van geboorte of huwelijk, bidprentjes, spreuken, een rebus en dergelijke. Tergant die ‘scheef van leden’ was, knipte in overeenstemming met de stijl van zijn tijd vazen, bazuinhoudende engeltjes, medaillons, anjers, guirlandes en harten. Zeer karakteristiek zijn zijn vogeltjes. Arie was oranjegezind; hij stuurde eens twee van zijn werkjes naar koning Willem I, maar hij kreeg ze retour, inclusief 25 gulden. En hij was godsdienstig, wat blijkt uit sommige van de door hem geknipte spreuken: Gedenk te sterven, Nooit volmaakt, Vrees God en Eer u(w) koning.

Ook bijbelse verhalen waren een belangrijke inspiratiebron voor Westfriese schilders.Ook bijbelse verhalen waren een belangrijke inspiratiebron voor Westfriese schilders. Jacob Waben (1580-na 1634) schilderde de thuiskomst van Jefta. (WFM)