Redactie en samenstelling: Ed Dekker, Herman Lambooij, Herman Lansdaal, Jaap Raat, Peter Sasburg en Mieke Scharloo.
Bijschriften: Daan Meijer.
Tekst: Jan Plekker.
Met dank aan de Algemene Nederlandse Drankbestrijders Organisatie, afdeling Enkhuizen e.o.

‘Toen ik vroeger nag op skoôl liep
en een jaar of negen was,
krege wai een kwaaie meister
bai ons in de derde klas,
want die zoide alle dage, soms meist ieder uur bedat:
“Spreek eens netjes met twee woorden
en praat alsjeblieft niet plat!”
En as wai den heêl groôt keke
zoide meister altaid drekt:
“Jullie spreken geen goed Hollands,
jullie praten dialect!”
Noh, toen docht ik bai m'n oigen:
dialect, is dat verkeerd?
Bai ons thuis praat iederien zo,
niemand heb het ooit aars leerd!’


In deze dichtregels van Siem de Haan, voorzitter van de stichting Creatief Westfries, hebben het kind en de schoolmeester beiden gelijk. Het kind ervaart meesters beschavingsoffensief als een bedreiging voor het vertrouwde taalgebruik in de geborgenheid van het gezin; meester heeft als taak de kinderen klaar te stomen voor de grote wereld onder het motto: beschaven is afschaven van dialecteigenaardigheden. Siem z'n meester had er beter aan gedaan zich wat positiever over het Westfries uit te laten, want het is een eerbiedwaardig Noordhollands dialect met deugdelijke regels. Er is inderdaad niets verkeerds aan.

In de Middeleeuwen bestonden er alleen maar dialecten: Zeeuwse, Brabantse, Zuid- en Noordhollandse. In de loop van de zestiende, zeventiende eeuw vormde zich in Holland een algemene taal, toen door onder andere uitbreiding van de handel het contact tussen de sprekers van verschillende dialecten frequenter werd. Basis voor die algemene taal werd het taalgebruik van de mensen die het in de grote steden van Holland op cultureel en maatschappelijk gebied voor het zeggen hadden.

Op 15 juli 1917 werd in Enkhuizen een zangersfeest gehouden.Op 15 juli 1917 werd in Enkhuizen een zangersfeest gehouden. De organisatie was in handen van de gemeentelijke zangvereniging van Enkhuizen. De deelnemers verzamelden voor de fotograaf in de Paktuinen. Op de achtergrond de Drommedaris. (AWG)