Jammer genoeg is een groot deel van zijn zorgvuldig bewaarde glasplaten tijdens de Tweede Wereldoorlog verloren gegaan.
Daan Pool, meester van de Westfriese conference, zanger, tekstschrijver, decorschilder had een voorkeur voor antimilitaristische nummers. Zijn vredelievendheid is terug te vinden in zijn film ‘Het leven en werken van de Westfriese boer’, gemaakt na zijn afscheid als conferencier eind jaren vijftig. Pool toont het dagelijks doen van nieuwjaarsdag tot oudejaarsavond met onder meer het bewerken van het land, oogsten, hooien, melken, het zetten van de kap door de vrouw, trouwen, het plezier in zang-, toneel- en muziekverenigingen. Met steeds terugkerende aandacht voor het Westfriese landschap. Wegens zijn betekenis voor het Westfriese culturele leven benoemde het Historisch Genootschap Oud West-Friesland Daan Pool tot lid van verdienste.

Bijeenkomst van de fotoclub van Hoorn omstreeks 1930 in de Witte Engel.Bijeenkomst van de fotoclub van Hoorn omstreeks 1930 in de Witte Engel. (VOH)

Het Genootschap

Op initiatief van het springlevende Nutsdepartement Hauwert, daartoe geïnspireerd door lezingen van de heren Volkert Kay, P. Veerman en Jacob de Jong, werd op 6 augustus 1924 in De Roskam in Hoorn het Historisch Genootschap Oud-West-Friesland opgericht. Doel was het ‘in eere houden en het beoefenen van alles wat op de geschiedenis van West-Friesland betrekking heeft’. In het bestuur, dat uit acht mannen en een vrouw ging bestaan, werden gekozen: de hierboven al genoemde Jacob de Jong, gemeentesecretaris van Hoogkarspel, meester K. Ruyterman uit Hauwert, D. Brouwer, archivaris van Enkhuizen, J.C. Kerkmeyer van het Westfries Museum in Hoorn, P. Schuurman uit Graft, mevr. M. Buishand-Molen uit Benningbroek, C. Wardenaar uit Kolhorn, Jb. Portegijs uit Benningbroek; voorzitter werd G.C. van Balen Blanken, arts te Spanbroek.
Tot de vroegste activiteiten behoorden het instellen van de Commissie ter bevordering van het Landelijk Schoon, het organiseren van Westfriezendagen waarop veel plaats werd ingeruimd voor zang, dans, toneel en voordracht en de uitgave van het jaarboek West-Friesland's Oud en Nieuw.
De Enkhuizer fotograaf Barend Reekers verworf al in 1905 het predikaat ‘hofleverancier’.De Enkhuizer fotograaf Barend Reekers verworf al in 1905 het predikaat ‘hofleverancier’. Dat was vanwege de foto's die hij van koningin Wilhelmina had gemaakt tijdens haar bezoek aan Enkhuizen. (P.M. Rooker, Enkhuizen)

De eerste afleveringen daarvan bevatten veel gedichten, toneelstukken en verhalen, soms in het algemeen Nederlands, maar meestal in het Westfries, van onder anderen mevrouw A.C. ter Horst-Hoekstra uit Hauwert (met ‘Kloin Pittichie’), Jannetje Visser-Roosendaal, de Enkhuizense Alie van Wijhe-Smeding, D. Pijper en de voorzitter zelf, een veelzijdig man die velen inspireerde tot het deelnemen aan schrijfwedstrijden van Het Genootschap. In 1923 was Van Balen Blanken al, in het kader van de landbouwtentoonstelling in Opmeer, organisator en regisseur van een massaspel met Westfriese bruiloft, opgeluisterd door de verschijning van historische figuren als koning Willem I met gevolg en andere voorname personen. In 1930 leidde hij een soortgelijk evenement tijdens de Zuiderzee-Visserijtentoonstelling in Enkhuizen. Toen hij in 1939 op 87-jarige leeftijd aftrad als voorzitter, pleitte hij nog eens voor het bevorderen van toneel- en reciteerwedstrijden.

Gebruikte afkortingen:

AWG : Archiefdienst Westfriese Gemeenten, Hoorn
HKU : Historische Kring Ursem
OVM : Oudheidkundige Vereniging Medenblick
PC : Particuliere collectie
SHA : Stichting Historisch Abbekerk
SLV : Stichting Langedijker Verleden, Zuid-Scharwoude
SMA : Stedelijk Museum Alkmaar
VVOA : Vereniging Vrienden Oud Andijk
VOH : Vereniging Oud Hoorn
WFG : Westfries Genootschap, Hoorn
WFM : Westfries Museum, Hoorn
ZZM : Zuiderzeemuseum, Enkhuizen

© 1999 Uitgeverij Waanders b.v., Zwolle
Druk: Waanders Drukkers, Zwolle
ISBN 90 400 1103 6

Deze aflevering is mede tot stand gekomen dankzij de financiële ondersteuning van de Algemene Nederlandse Drankbestrijders Organisatie, afdeling Enkhuizen e.o.