Programma van de toneelvereniging ‘Leeren onze Lust’.Programma van de toneelvereniging ‘Leeren onze Lust’. Veel toneelstukken, die omstreeks 1900 werden opgevoerd en volle zalen trokken, zijn nu in de vergetelheid geraakt. Het waren vaak blijspelen, die bol stonden van misverstanden en persoonsverwisselingen. ‘Een kistje met kruit’ was het eerste optreden van toneelgezelschap L.O.L. van de Langereis te Hoogwoud. (Toneelvereniging LOL, Langereis)

‘Sierlijkheid van zeggen’

Met het schrijven van het scheepsjournaal vervulde Bontekoe, in opdracht van de Verenigde Oost-Indische Compagnie, een van zijn schipperstaken. Zijn doel was het weergeven van de waarheid en niet ‘sierlijkheid van zeggen’. Dat was het domein van rederijkers, meestal gestudeerde mannen met voorname maatschappelijke functies. Ze waren verenigd in rederijkerskamers met namen als De Lauwerier in Alkmaar, met de zinspreuk ‘In jeugd groeiende’ en De roode Angieren (= anjelieren) in Hoorn, zinspreuk: Wilt hooren 't Woort.
Een Westfriese Kniertje op haar knieën: “De vis wordt duur betaald”.Een Westfriese Kniertje op haar knieën: “De vis wordt duur betaald”. Omstreeks 1920 voerde toneelvereniging ‘Klein Toneel’ uit Noord-Scharwoude het klassieke stuk ‘Op Hoop van Zegen’ van Herman Heijermans op. (SLV)

Ze schreven gedichten, liedjes, toneelstukken en bedachten vertoningen ter gelegenheid van belangrijke gebeurtenissen in de stad, zoals in 1594 toen prins Maurits Alkmaar bezocht; de prins kreeg daarbij een schouwspel voorgetoverd met zinnebeeldige figuren als Fortuin, Victorie, Oprechte genegenheid en Eendrachtige Macht, uitgebeeld door toneelspelers, een zogenaamd tableau vivant.

Interne strubbelingen in Rederijkerskamer West-Frisia uit Hoorn leidden tot een afsplitsing.Interne strubbelingen in Rederijkerskamer West-Frisia uit Hoorn leidden tot een afsplitsing. In 1864 werd Rederijkerskamer Hoogerbeets – later Hofdijk – opgericht.Het gezelschap boekte weinig succes. Men kreeg de raad om niet te plat Hoorns te spreken en de rollen uit het hoofd te leren. In 1896 werd Hofdijk ontbonden. (AWG)