Kaart van de nog onbedijkte Wogmeer door Gerrit Langedijk uit 1603.Kaart van de nog onbedijkte Wogmeer door Gerrit Langedijk uit 1603. (AWG)
 
Gerrit Dirksz Langedijk (1561-1623) Landmeter en poldercartograaf

Op deze stadskaart van Alkmaar, gemaakt door Cornelis Drebbel rond 1596.Op deze stadskaart van Alkmaar, gemaakt door Cornelis Drebbel rond 1596, is de woning van Gerrit Langedijk aan de westzijde van de Mient te onderscheiden ter hoogte van de brug. (RAA)

De Alkmaarder Gerrit Dirksz Langedijk geldt als een van de meest bekwame landmeters en poldercartografen. Zijn werk is bijzonder in vergelijking met dat van tijdgenoten. Door een welbewust gebruik van kleuren maakte hij het onderwerp van zijn kaarten in een oogopslag duidelijk. Na 1600 was hij bij vrijwel alle droogmakerijen betrokken als landmeter. Zo werkte hij voor de bedijkers van de Wogmeer, de Beemster, de Purmer en de Wormer.
Zoon Dirk zette zijn werk voort.
Belastingkaart uit 1607, gemaakt naar het origineel van Langedijk uit 1603.Belastingkaart uit 1607, gemaakt naar het origineel van Langedijk uit 1603. Bewoners in de rood gekleurde gebieden betaalden de meeste omslag; in de lichtgroene de minste. (AWG)