Dorpsgezicht van Nieuwe Niedorp, getekend door Hendrik Tavenier (1734-1807).Dorpsgezicht van Nieuwe Niedorp, getekend door Hendrik Tavenier (1734-1807). (RANH)

Straatverlichting
Over het onderwerp straatverlichting roerde mevrouw Prins haar mond flink in 1920. In de raadsvergadering van 4 februari van dat jaar beklaagde een raadslid zich over de handelwijze van het college van burgemeester en wethouders om met eerste kerstdag de straatverlichting extra te laten branden, te weten 's ochtends vroeg van vier uur tot half acht. Dit raadslid stelde dat B & W zich op een ‘gevaarlijk pad’ hadden begeven en zag in de maatregel een ‘bevoorrechting van een bepaalde groep’. Daarmee doelde de man op kerkgangers.
Burgemeester De Groot reageerde dat de maatregel ‘in het belang van de veiligheid’ was. Mevrouw Prins gaf te kennen ‘het sop de kool niet waard’ te vinden. Zij zou liever zien dat B & W ‘nog verder gingen op deze weg’, door bijvoorbeeld de administrateur en de lijnwerker van het Gemeentelijk Electriciteitsbedrijf de bevoegdheid te geven de straatverlichting vaker te laten branden als daarom werd verzocht en hen dat gewenst voorkwam. De suggestie van mevrouw Prins haalde het niet. Het merendeel van de raad kon zich niet in haar voorstel vinden.
Het raadslidmaatschap van mevrouw Prins was van korte duur. In mei 1923 nam zij haar ontslag, vier jaar na haar benoeming. De reden was verhuizing. Zij en haar man vertrokken in dezelfde maand naar Alkmaar vanwege de opheffing van de Grosthuizer school.
Bij haar afscheid dankte burgemeester De Groot mevrouw Prins voor haar ‘toewijding waar het betrof de belangen der gemeente te behartigen’.
Het eerste vrouwelijke raadslid van Avenhorn werd opgevolgd door een man.

Foto van de ‘Rooie Dominee uit Niedorp’, Nicolaas Schermerhorn.Foto van de ‘Rooie Dominee uit Niedorp’, Nicolaas Schermerhorn. Na zijn studie theologie aan de universiteit van Leiden raakte hij betrokken bij de anarchistische beweging in Nederland. Hij publiceerde over diverse onderwerpen, onder meer als redacteur van het pacifistische blad De Wapens Neder.
Ook schreef hij toneelstukken waarin hij zelf optrad. (A. Wit, Nieuwe Niedorp)

Nicolaas Schermerhorn (1866-1956) Rooie dominee in Niedorp

Tussen 1894 en 1929 was Nicolaas Jacobus Cornelis Schermerhorn hervormd dominee in Nieuwe Niedorp. Een sociaal bewogen man, theologisch gezien zeer vrijzinnig. ‘Doom’, zoals zijn bijnaam luidde, had kritiek op het instituut kerk, dat de mensen slechts zou misleiden. Hij pleitte voor een directe band tussen God en de mensen. Doom was ook tegen het ‘gebed op commando’ voor en na de kerkeraadsbijeenkomsten.

Op het land van de christen-anarchistische beweging van Schermerhorn werd onder andere blauwmaanzaad verbouwd.Op het land van de christen-anarchistische beweging van Schermerhorn werd onder andere blauwmaanzaad verbouwd. Daartoe werd een land- en tuinbouwkolonie opgericht, met als doel te bevorderen een leven in de geest van Jezus. Op de foto, in 1925 gemaakt door een van de bewoners van ‘De Kolonie’, Arpad Moldovan, is men aan het dorsen op het terrein aan de Velderweg in Nieuwe Niedorp. (A. Wit, Nieuwe Niedorp)