Grosthuizen in 1923 waar Johanna Prins-Eikema tot dat jaar woonde.Grosthuizen in 1923 waar Johanna Prins-Eikema tot dat jaar woonde. Op de achtergrond het café van Gerb. Vos. (A.A.G. Smit, Wognum)

Nuyens’ belangrijkste werk werd de Geschiedenis der Beroerten in de XVIe eeuw (1559-1598), dat tussen 1865 en 1870 verscheen.
In West-Friesland was Nuyens actief betrokken bij de oprichting van de Rooms-Katholieke Kiesvereniging.

Fragment van de notulen van de eerste gemeenteraadsvergadering van Avenhorn.Fragment van de notulen van de eerste gemeenteraadsvergadering van Avenhorn, waar Prins-Eikema als lid aan deel nam. (AWG)

Johanna Elisabeth Prins-Eikema (1865-1949) Eerste vrouwelijke raadslid

Johanna Elisabeth Prins-Eikema uit Grosthuizen werd op de eerste vergadering van de gemeenteraad van Avenhorn na de raadsverkiezingen van 1919 niet speciaal verwelkomd door burgemeester J. de Groot. Toch gaf hij in zijn welkomstwoord tot de nieuwe gemeenteraad blijk van de bijzondere situatie. Voor het eerst een vrouw in het gezelschap der vroede vaderen! Burgemeester De Groot wees er in het gemeentehuis op dat evenredige vertegenwoordiging was verkregen dank zij veranderende tijdsomstandigheden en de gewijzigde grondwet. Met dat laatste doelde De Groot op een nieuwe verworvenheid voor vrouwen. In 1919 verkregen vrouwen het kiesrecht en konden zij zich ook kandidaat stellen voor een plek in het openbaar bestuur.
Met 21 van de 153 stemmen die de kiesgerechtigden van Avenhorn hadden uitgebracht op Lijst 2, werd de 54-jarige J.E. Prins-Eikema raadslid van de Protestantse Kiesvereniging. Deze allereerste vrouw in de gemeenteraad van Avenhorn werd beëdigd tot raadslid op 2 september 1919. Johanna Prins was destijds in West-Friesland niet het enige verkozen vrouwelijke raadslid. In enkele andere gemeenten waren ook vrouwen doorgedrongen tot de gesloten mannenbolwerken die gemeentebesturen tot de wijziging van de grondwet altijd waren geweest. In Hoorn deden mejuffrouw K.F.S. Sundermann en S.C.C. Bronsveld-Vitringa hun intrede. In Schagen was dat J. Roos-Breed, in Winkel M. Houtkooper-Bol. Johanna Prins was de echtgenote van de hoofdonderwijzer van de openbare lagere school in Grosthuizen. Zij en haar man Dirk Hendrik Prins kwamen in 1890 in Grosthuizen wonen.