Op de foto uit 1949 staan van links naar rechts Wim ter Burg, Piet Sybrandy en Johan Schilstra.Op de foto uit 1949 staan van links naar rechts Wim ter Burg, Piet Sybrandy en Johan Schilstra bij de opening van de Zuiderzee Museum Tentoonstelling in de Drommedaris te Enkhuizen. Omdat de restauratie van het Peperhuis meer tijd vroeg dan gepland, besloot men de eerste tentoonstelling van het museum in de Drommedaris te houden. (ZZM)

 
In het najaar van 1980 ontving Johan Schilstra (links) de Westfrieslandprijs van het Westfries Genootschap.In het najaar van 1980 ontving Johan Schilstra (links) de Westfrieslandprijs van het Westfries Genootschap als blijk van erkentelijkheid en waardering voor zijn volhardend ijveren om de Westfriese Omringdijk als beschermd monument veilig te stellen. Naast hem genootschapsvoorzitter Volkert J. Nobel. (K. Blokker, Alkmaar)

 
Johan Schilstra (1915-1998) Hoeder van het Noordhollandse

Johan J. Schilstra, hoeder van het Noordhollandse en in het bijzonder het Westfriese landschap met zijn karakteristieke dijken, molens en boerderijen. Dank zij zijn initiatief kwam de 126 kilometer lange Westfriese Omringdijk op de provinciale monumentenlijst. Als hommage aan deze Westfries-Friese Noordhollander, die de Westfriese geschiedenis populair maakte door zijn boek In de ban van de dijk, stonden op de dag van zijn begrafenis, 14 februari 1998, alle molens in de Schermer in de rouwstand.
De succesvolste uitgave van Schilstra is In de ban van de dijk.De succesvolste uitgave van Schilstra is In de ban van de dijk. (Uitg. mij. West-Friesland, Hoorn)
Schilstra streed niet allen voor de Omringdijk.Schilstra streed niet allen voor de Omringdijk. Ook de stolpboerderijen en molens hadden zijn bijzondere aandacht. Op de foto de schitterende groep molens aan de noordkust van de Schermer rond 1930, kort voor de molenafbraak.