In 1920 vierde Van Balen Blanken zijn 40-jarig ambtsjubileum als arts.Links: In 1920 vierde Van Balen Blanken zijn 40-jarig ambtsjubileum als arts. Aan de leden van de afdeling West-Friesland van de Maatschappij tot bevordering der geneeskunst stuurde hij een eigenhandig getekende menukaart. (WFG)
Rechts: Van Balen Blanken was medeoprichter en eerste voorzitter van het Westfries Genootschap.

Gerard van Balen Blanken (1852-1938) Voorvechter Westfriese folklore

Gerard Cornelis van Balen Blanken, arts te Spanbroek en onvermoeid voorvechter van de Westfriese folklore, cultuur en historie. Zo is hij de geschiedenis ingegaan en zo wordt hij in West-Friesland herinnerd. Daarnaast was hij een begenadigd spreker die zijn toehoorders wist te boeien.

Jan Huygen van Linschoten.Jan Huygen van Linschoten. (WFM)

Net als zijn vader, die arts was in Benningbroek, studeerde Van Balen Blanken medicijnen. Na zijn studie vestigde hij zich als arts in Spanbroek. In de loop van de tijd heeft hij talrijke gevarieerde functies in het maatschappelijk leven vervuld. Hij was voorzitter van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw, afdeling Opmeer en Omstreken; organisator van de grote Landbouwtentoonstelling in 1898 en later tevens van de vele landbouwfeesten die nu nog op de eerste maandag van augustus te Opmeer worden gehouden; voorzitter van de door hem opgerichte kolfsociëteit en voorzitter van de latere Nederlandsche Kolfhond. Door zijn toedoen is West-Friesland nog een van de weinige streken waar de kolfsport bloeit. Ook was hij voorzitter van het Historisch Genootschap Oud West-Friesland, omgedoopt tot Westfries Genootschap. Hij was de stuwende kracht en bereikte met zijn medebestuursleden dat er vanaf 1926 jaarlijks een bundel verscheen met daarin van zijn hand allerlei wetenswaardigheden over West-Friesland zoals de rubriek ‘Met je stoel door West-Friesland’, geschiedkundige artikelen, gedichten en schetsen. Voorts was hij mede-oprichter van het Hoornse ziekenhuis De Villa en voorzitter van de Commissie van Toezicht op het land- en tuinbouwonderwijs.

Jan Huygen van Linschoten (1562-1611) Zeevarende stadgenoten

In 1583 ontmoette de Enkhuizer avonturier Dirck Gerritsz Pomp in het Indiase Goa een stadgenoot, de veel jongere Jan Huygen van Linschoten. Deze was in 1578 op 16-jarige leeftijd naar Spanje gereisd en na een verblijf in Sevilla en Lissabon in dienst van de aartsbisschop naar Goa vertrokken.

Aan het eind van de 16de eeuw ondernam Jan Huygen van Linschoten tot tweemaal toe een poging om de noordelijke doorvaart naar de Oost te vinden.Aan het eind van de 16de eeuw ondernam Jan Huygen van Linschoten tot tweemaal toe een poging om de noordelijke doorvaart naar de Oost te vinden. Beide expedities mislukten. De geïillustreerde kaart van Noord-Europa behoort bij het reisverslag van Jan Huygen van Linschoten over zijn tocht naar het noorden. (WFM)