Redactie, tekst en samenstelling: Ed Dekker, Herman Lambooij, Herman Lansdaal, Jaap Raat, Peter Sasburg en Mieke Scharloo.
Bijschriften: Daan Meijer.

Burgers, kunstenaars, arbeiders, boeren, kooplieden, straatfiguren, bestuurders, fabrikanten, avonturiers en wetenschappers. In de loop der eeuwen hebben honderdduizenden mensen West-Friesland bewoond en ieder van hen heeft op zijn eigen manier een steentje aan de Westfriese geschiedenis bijgedragen. Sommigen deden dat anoniem, door een leven van hard werken en vaak zelfs ploeteren voor de kost. Anderen drukten met hun handelen een duidelijk stempel. Zij bleven bekend door de geschriften die zij nalieten, de schilderijen die zij maakten, of de daden die zij verrichtten. Een aantal van hen staat hier model, als grootste gemene deler van de Westfriezen die door de eeuwen heen kleur gaven aan hun streek.

Karel van Aalst (1866-1939) Man van de daad

De bankier-koopman C.J.K. (Karel) van Aalst (1866-1939), domineeszoon uit Hoorn, was een van de meest invloedrijke ‘mannen van de daad’ die Nederland tijdens en vlak na de Eerste Wereldoorlog heeft gekend. Hoewel zijn werkzaamheden zich voornamelijk afspeelden in Nederlands Oost-Indië en later in Amsterdam, verloochende hij zijn Westfriese afkomst niet. In 1917 liet hij zich strikken als voorzitter van de Westfriese Kanaalvereniging, een regionale club van lieden die zich inzette voor de kanalenaanleg in noordelijk Noord-Holland. Maar het belang daarvan werd niet door de provinciale en zeker niet door de landelijke overheid ingezien. Van Aalst stond op dat moment op het hoogtepunt van zijn carrière. Bevriend met de latere ministerpresident Hendrik Colijn was hij sinds 1913 president van de Nederlandsche Handel-Maatschappij (NHM), voorgangster van de ABN-AMRO, en in die hoedanigheid de financieel vertrouwensman van koningin Wilhelmina. Internationaal het meest bekend werd hij als voorzitter van de door hem in 1914 opgerichte Nederlandsche Overzee Trustmaatschappij (NOT), de spreekbuis van het bedrijfsleven in het neutrale Nederland tegenover Engeland en Duitsland, de belangrijkste oorlogvoerenden.

Gezicht op het dorp Grosthuizen uit 1740, getekend door Abraham de Haan (1707-1748).Gezicht op het dorp Grosthuizen uit 1740, getekend door Abraham de Haan (1707-1748). (RANH)