Bontekoe, Willem Ysbrandsz. (1587-1657)
bron: "Journael", detail

Zeevaarder met beroemd scheepsjournaal

Geboren te Hoorn in mei 1587. Overleden te Hoorn na 1657.
Zeevaarder. Vertrok in 1618 per schip naar Indië. De tocht verliep dramatisch. Tengevolge van brand gevolgd door een ontploffing van de kruitruimte vloog het schip in de lucht. Bontekoe overleefde de tocht en heeft jaren later zijn ervaringen op schrift gesteld. "Het scheepsjournaal van Bontekoe" was vooral in de 18e en 19e eeuw een van de meest gelezen boeken hier ten lande.

Publicatie(s):
Journael ofte Gedenkwaerdige beschrijvinghe van de oost-Indische Reyse (Hoorn, 1646).

Literatuur:
G.J. Hoogewerf, Journalen van de gedenckwaerdige reijsen van Willem Ysbrantsz. Bontekoe, 1618-1625 (Linschooten-Vereeniging 54; 's-Gravenhage, 1952), met de toen volledige uitgave.
Het Journaal van Bontekoe, hertaald door Thomas Rosenboom (Atheneum, Amsterdam, 2001).

Gegevens aangeleverd door: werkgroep WBW.

Zie ook Hoorns Biografisch Woordenboek (HBW).