Bewindhebber van de VOC

Geboren te Hoorn op 6 januari 1630. Overleden te Hoorn op 30 september 1673.
Zoon van Claas Jacobsz Sijms, raad in de vroedschap van Hoorn, en Lucia Teding van Berkhout.
Raad in de vroedschap van Hoorn (1654-1672), vier maal burgemeester van Hoorn, raad ter Admiraliteit. Bewindhebber van de VOC kamer Hoorn (1655).
Was vanaf 1665 de leider van de meerderheidsfactie in de vroedschap, waardoor hij de machtigste man in de stad werd. Als bewindhebber van de VOC was hij ook in economisch opzicht een hoofdrolspeler. Maar juist op dat gebied viel hij door de mand. In 1670 werd door de VOC kamer Amsterdam een omvangrijke fraude bij de Kamer Hoorn ontdekt. Er was met obligaties geknoeid. Er waren grote partijen specerijen verduisterd en houtleveranties voor de schepen werden deels naar Sijms' hofstede in de Beemster gebracht. Sijms werd in Amsterdam ter verantwoording geroepen. Aldaar werd hij gearresteerd en gevangen gezet. Het stadsbestuur van Hoorn stuurde een delegatie om zijn vrijlating te bepleiten die echter zonder succes terugkeerde. Zelfs raadpensionaris Johan de Witt werd bij het geschil betrokken. In januari 1672 werd Sijms vrijgelaten op voorwaarde dat hij zich voor de rechtbank zou verantwoorden. Bij zijn aankomst in Hoorn werd hij met sneeuwballen bekogeld en met messen achternagezeten. Bij de omwenteling die in de zomer als gevolg van de inval van de Fransen plaatsvond, bleef Sijms echter op de achtergrond terwijl de volkswoede zich vooral keerde tegen burgemeester Reinier Langewagen die als bewindhebber medeverdachte in de fraudezaak was. Uiteindelijk werd Sijms in juni 1673 door de Hoge Raad veroordeeld tot een boete van ƒ 10.000 en werd hij van zijn bewindhebberschap ontheven (zijn politieke functies was hij bij de omwenteling al kwijtgeraakt). Enkele maanden later overleed hij.

Literatuur:
D.J. Roorda, 'Een zwakke stee in de Hollandse regentenaristocratie. De Hoornse vroedschap in opspraak 1670-1675', in: Bijdragen voor de Geschiedenis der Nederlanden 16 (1961), 89-116.
Hans Bonke en Katja Bossaers, Heren investeren. De bewindhebbers van de West-Friese Kamers van de VOC (Haarlem-Hoorn-Enkhuizen, 2002)
L. Kooijmans, Onder regenten. De elite in een Hollandse stad, Hoorn 1700-1770. (Hollandse Historische Reeks dl.4, Den Haag, 1985), 40-41.

Gegevens aangeleverd door: Katja Bossaers.