Coen, Jan Pietersz. (1587-1629)
bron: R. Spruit, J.P. Coen

Stichter van de stad Batavia

Geboren te Hoorn op 8 januari 1587. Overleden te Batavia op 21 september 1629.

Gouverneur- Generaal in dienst van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (V.O.C.).

Stichter van Batavia. Jan Pieterszoon Coen beleefde in zijn vrij korte leven een stormachtige carrière in dienst van de VOC. Op 20-jarige leeftijd vertrok hij als onderkoopman naar Indië, om er bijna elf jaar later gouverneur-generaal te zijn. "Daar can in Indien wat groots verricht", schreef hij in een brief van 29 september 1618 aan de bewindhebbers van de VOC.

Jan Pieterszoon Coen, de grondlegger van het rijk der VOC, de stichter van Batavia, is veel bewonderd maar ook vaak verguisd.

Op 30 mei 1893 werd een standbeeld van Jan Pieterszoon Coen op de Rode Steen te Hoorn feestelijk onthuld. Coen staat daar nog steeds.

Literatuur:
Ruud Spruit, J.P. Coen, dagen en daden in dienst van de VOC
(Uitg. De Haan, Houten, 1987).

Gegevens aangeleverd door: Werkgroep WBW (2004).