Knaap, Jan Piet van der (1936-2007)
bron: particuliere collectie

Leraar en monumentenbeschermer

Geboren in Hoorn op 21 februari 1936. Overleed in dezelfde plaats op 16 november 2007.
Na zijn middelbare schoolopleiding studeerde hij in 1964 af aan de Vrije Universiteit van Amsterdam aan de faculteiten Nederlands, Geschiedenis en Staatsinrichting. In 1963 werd hij benoemd als leraar aan het Werenfridus lyceum in Hoorn.
Jan Piet genoot in Hoorn en wijde omgeving grote bekendheid door, samen met John Lamers, zich tomeloos in te zetten bij de restauratie van vijf monumentale kerken en andere gebouwen in Hoorn. In geheel West-Friesland en ver daarbuiten, verstrekten zij belangeloos adviezen aan stichtingen en kerkbesturen die voornemens waren een kerkgebouw te restaureren.

Jan Piet heeft veel historisch onderzoek gedaan en daarover gepubliceerd. Vele boeken heeft hij op zijn naam staan.
Hij kreeg daar de nodige erkenning voor. Zo ontving hij in 1993 van het Westfries Genootschap de Westfrieslandprijs. De Vereniging Oud Hoorn benoemde hem in 1995 tot ere-lid en in 1996 ontving hij een Koninklijke onderscheiding. Hij werd benoemd tot ridder in de Orde van Oranje Nassau. Voor zijn vele werk ten behoeve van de restauratie van de Koepelkerk in Hoorn ontving hij de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice. Ook toen hij wist dat hij ongeneeslijk ziek was, bleef hij zich inzetten voor het behoud van het monumentale. Vlak voor zijn dood slaagde hij erin een houten Mariabeeld, gedateerd in de vijftiende eeuw en afkomstig uit Hoorn, naar zijn geboortestad te halen.

Publicatie(s):
Het Künckelorgel in de Eikstraatkerk. (Uitgeverij Edecea Hoorn, 1973).
Oosterkerk, teken van tegenspraak. (Uitgeverij Edecea Hoorn, 1976).
Sloot, Huis, Midden. Geschiedenis van Abbekerk en Lambertschaag. (Uitgeverij Edecea Hoorn, 1978).
De banken zijn hard. Honderd jaar "Op gereformeerde Grondslag" in Hoorn en omstreken. (Uitgeverij Edecea Hoorn, 1983).
J.P.H. van der Knaap en L.M.V. Veerkamp, Uit de schemer van Hoorns verleden. De jaren 1300-1536. (Uitgave Vereniging Oud Hoorn, Hoorns Historische Reeks 2, 1996).
Orgels in Hoorn, voorheen en nu (Cultuurhistorische Reeks 1, Hoorn 2001).
Maria in Hoorn, mirakelen, legende, waarheid, waarschijnlijkheid (Cultuurhistorische Reeks 4, Hoorn 2006).

Gegevens aangeleverd door: John Lamers te Hoorn (2008).