Boer en dichter

Geboren te Wervershoof, omstreeks 1625. Overleden te Wervershoof in 1671. Verhuisde in 1656 naar Hoogkarspel, maar keerde aan het eind van zijn leven terug naar Wervershoof. Van beroep was hij boer en dichter. In Hoogkarspel vervulde hij de functie van ouderling van de Hervormde Gemeente aldaar.
Hij was getrouwd met Geert Pieters. Het echtpaar kreeg drie kinderen, allen gedoopt te Hoogkarspel: Aef, gedoopt 15 oktober 1656, Pieter, gedoopt 10 maart 1658 en Jacob, gedoopt 28 augustus 1661.

Hij werd in zijn tijd bekend door zijn gedichten. Deze worden getypeerd als zijnde “helder, vermakelijk, leerzaam en stichtelijk.” De stof is vaak bijbels en nationalistisch, met veel natuurbeschrijving, Hij werkte met veel rijm, ook binnenrijm.

Literatuur:
Dr. J. van Vloten, in: Bloemlezing uit de Nederlandsche dichters der zeventiende eeuw, Amsterdam, 1869

Publicatie(s):
Stichtelijke Gezangen, Hoorn 1661.
Het singende Nachtegaeltje, Amsterdam 1671.

Gegevens aangeleverd door: Gerard Weel te Hoorn (2009).