Loosen, Dirk Semeyn van (1696-1757)
bron: VOC in West-Friesland

Koopman en bewindheer van de VOC Kamer Enkhuizen

Geboren te Enkhuizen op 20 maart 1696. Overleden te Enkhuizen op 10 juli 1757.
Zoon van Joan van Loosen, raad en burgemeester van Enkhuizen, en Aafje Semeijns.

Raad in de vroedschap van Enkhuizen (1727-1749) en acht maal burgemeester van Enkhuizen, Gecommitteerde Raad van West-Friesland en het Noorderkwartier etc. Bewindhebber van de VOC kamer Enkhuizen (1729-1749). Koopman.

Anders dan wel eens wordt vermeld is de naam Semeyn niet afkomstig van zijn moeder Aafje Semijns, ook een telg uit een vooraanstaand Enkhuizer regentengeslacht, maar is Dirk Semeyn (=Simon) vernoemd naar zijn grootvader Dirk Semeyn (1636-1670).
Doorliep een karakteristieke regentenloopbaan. Oefende in het Tweede Stadhouderloos Tijdperk grote bestuurlijke macht uit. Verloor alle functies bij de wetsverzetting door Prins Willem IV in 1749.

Bouwde in 1742 op het toppunt van zijn macht het grote huis aan de Dijk in Enkhuizen. Bezat diverse landgoederen in de Beemster, o.a. Langewijk en Welgelegen. De nalatenschap van zijn weduwe, Maria Bontekoning, bedroeg in 1786 ruim ƒ 1,2 miljoen.

Grote tragedie trof hem toen zijn enige overgebleven zoon Cornelis Floris tijdens zijn studie in Leiden overleed aan een in een straatgevecht opgelopen slag op zijn hoofd. Daardoor stierf de hoofdtak van de familie Van Loosen uit. Neef Dirk Elias van Loosen werd erfgenaam. Deze had slechts één dochter die trouwde met Samuel Snoeck die zich vervolgens Snoeck van Loosen ging noemen. Dit echtpaar kreeg vijf dochters die vrijwel allen ongehuwd bleven. Uit de nalatenschap van de laatste juffrouw Snouck van Loosen is het gelijknamige fonds gevormd, waarvan o.a. het Snouck van Loosen-hofje in Enkhuizen is gesticht.

Literatuur:
K.W.J.M. Bossaers, Van Kintsbeen aan ten Staatkunde opgewassen. Bestuur en bestuurders van het Noorderkwartier in de 18e eeuw (Hollandse Historische Reeks dl.25, Den Haag, 1996).
Hans Bonke en Katja Bossaers, Heren investeren. De bewindhebbers van de West-Friese Kamers van de VOC (Haarlem-Hoorn-Enkhuizen, 2002).

Gegevens aangeleverd door: Katja Bossaers (Herzien 2013).