Kistemaker, Piet (1902-1994)
bron: fam. Kistemaker

Man van de Andijker historie

Geboren te Andijk op 9 maart 1902. Overleden te Hoorn op 14 juli 1994, als zoon van Jan Kistemaker en Geertje Kooiman. Zijn vader was tuinder, maar hijzelf voelde niets voor de "bouw". Hij werkte als kruideniersbediende en trouwde op 14 juni 1928 met Aafje Faust, dochter van een plaatselijke bakker. Mede door haar grote inzet groeide hun dorspwinkel in kruidenierswaren tot één van de toonaangevende zaken in Andijk. Ondere andere via de plaatselijke reciteerclub "Woordkunst" en door veel zelfstudie bekwaamde hij zich in taal en letteren. Hij schreef artikelen, schetsen en gedichten in verschillende bladen, waarbij de nadruk kwam te liggen op de West-Friese en met name de Andijker historie. Niet onbelangrijk was zijn kennis van het Andijker dialect. Bekend is ook bij velen zijn "Andijker Jaartallen". Hij had een encyclopedisch geheugen, wat vooral tot uiting kwam in de genealogie, die uitmondde in vele kaartenbakken vol gegevens van West-friese families. Velen kennen de Mantel-, Kooiman-, Groot- en Boeder-boeken. Hij was een vraagbaak voor velen. Hij was in 1954 een van de oprichters van Westfriese Families en tot 1960 bestuurslid daarvan.
Op 92 jarige leeftijd overleed Piet Kistemaker op 14 juli 1994. Op zijn grafsteen staat de bekende spreuk van Dr. G. van Balen Blanken: "Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd!"

Publicaties:
De voornaamste publicaties.
Boeken:
Met sprongen door de Andijker historie, Andijk, 1946.
Groei en bloei van de Geschiedenis van Andijk., postume uitgave, 1997. Uitg. Pirola, Schoorl.

Fotoboeken:
Andijk in Oude ansichten, Zaltbommel, 1971.
Kent u ze nog.....de Andijkers, Zaltbommel, 1972.

Artikelen:
In de rubriek Zo was het vroeger:
"Soppers-eivend", in De Speelwagen, 1946, blz. 7.
Zangers met de ster, in De Speelwagen, 1946, blz. 8.
Warme bollen!, in De Speelwagen, 1946, blz. 61.
Burgemeister van 't padje, in De Speelwagen, 1946, blz. 61.
Wittelen, in De Speelwagen, 1946, blz. 99.
Pinksterbloem, in De Speelwagen, 1946, blz. 100.
De pottenschuit, in De Speelwagen, 1946, blz. 150.
Uit een oud schrijfboek, in De Speelwagen, 1946, blz 201.
Enkhuizer klokkengieters, in De Speelwagen, 1948, blz. 208.
Andijkers vóór 1700, in WFON, jg. 15, 1940.
In Andijk stond gedurende een jaar een "slabonenfabriek", in WFON, jg. 45, 1978.
Een verkoping in 1938 in Andijk, na een cholerabesmetting, in WFON, jg. 46, 1979.
Meister Hammes uit Andijk, een dorpsdokter in de vorige eeuw, in WFON, jg. 48, 1981.
Armenzorg in de tweede helft van de achttiende eeuw te Andijk, in WFON. jg. 54, 1987.
De meekrapstoof, in Jaarboekje Oud Andijk 1979 (pagina 7-8).
Een bron die snel droogde, in Jaarboekje Oud Andijk 1980 (pagina 10-11).
Openbaar vervoer in de goede oude tijd, in Jaarboekje Oud Andijk 1982 (pagina 13-19).
Vroeger was dat zóó... Vroege aardappelteelt in West-Friesland, in Jaarboekje Oud Andijk 1983 (pagina 29-34).
"Boelesdag", in Jaarboekje Oud Andijk 1984 (pagina 19-20).
De Bakker van de Hoek, in Jaarboekje Oud Andijk 1989 (pagina 13-14).
"'Et eerappelebordje", in Jaarboekje Oud Andijk 1993 (pagina 38-39)
N.B. "Proza en Poëzie" is alleen in een uitgave voor de familie verschenen, evenals Mazereeuwers, "vrienden van de waarheid".

Genealogieën:
Het Westfriese geslacht Kooiman, 1977.
Het West-Friese geslacht Groot, 1979.
Sluis en Groot: Westfriese namen van betekenis, in Westfriese Families jg. 1, no. 5, p. 5.
Wie was Claas Barentz?, in Westfriese Families jg. 17, no. 1, p. 10.
Ha, die Pieterman!, in Westfriese Families jg. 17, no. 4, p. 74.
Grootebroekers, die ver van huis stierven, in Westfriese Families jg. 26, no. 1, p. 32.

Gegevens aangeleverd door: Chris Kistemaker te Hoorn.