II-1. Kaart van West-Friesland uit 1575

Klik hier voor een grotere afbeelding.

In deze diaserie gaan we op zoek naar het ontstaan van het Westfriese landschap, zoals we dat nu kennen. Het zal gaan over de strijd tegen het water, de dijken, de inpolderingen, de dorpen, de landbouwen landbouwprodukten, de feesten.
Over veel Westfriese dorpen zijn boeken gemaakt, waarin oude ansichten en ander fotomateriaal zijn afgebeeld en waarin je iets over je eigen omgeving kunt opzoeken. In deze serie houden we het wat algemener.
Op deze kaart van Joost Jansz Beeldsnijder uit 1575 zie je hoe West-Friesland er op het eind van de Middeleeuwen uitzag. Het gaat ons nu niet meer om de opgravingen, die er zijn gedaan. Ook gaan we niet de hele ontstaansgeschiedenis vanuit de prehistorie herhalen. In de Middeleeuwen kreeg het Westfriese landschap een permanent karakter: overstromingen en gedwongen verhuizingen kwamen steeds minder voor. Het vasteland werd steeds duidelijker omgrensd en steeds veiliger door de bouw van dijken. Het meest noordelijke gedeelte van de Kop van Noord-Holland bestond nog nauwelijks en werd nog meer dan West-Friesland beheerst door de zee.