Hoksbergen, Reijer (1934-2007)
bron: part. archief

Tolk, vertaler en kerkmusicus

Geboren 14 februari te Amsterdam. Overleden te Hoorn op 25 april 2007.
Toen Reijer Hoksbergen begin 1976 als tolk/vertaler neerstreek in de Ouwedik om daar een vertaalbureau op te starten, kon nog niemand vermoeden dat hij ruim dertig jaar later een groot stempel had gedrukt op het muzikale en culturele leven in Westwoud en Hoogkarspel. Het vertalen was vanaf 1977 al vrij snel overgegaan in muzikale activiteiten. Reden voor de Stichting Historisch Hoogkarspel-Westwoud om dit te onderzoeken.

Er blijkt een grote betrokkenheid (en dienstbaarheid) bij de R.K. parochiekoren van Westwoud: bij het St. Martinuskoor(1977-2007), maar ook bij het jongerenkoor Eigen Wijs (17 jaar tussen 1977 en 2006), Tienerkoor (1989-2002) en het kinderkoor. Daarnaast heeft hij ruim 21 jaar, letterlijk Pro Deo, de samenzang begeleid als er geen koren waren ingeroosterd. Maar ook met andere koren heeft hij binnen èn buiten West-Friesland kerkdiensten opgeluisterd.

Ook buiten de kerk drukte hij zijn stempel bij verschillende koren: Con Amore (1977-1983), Arabesk (1983-1985), Vocale Kring Drechterland (1989-1998) en Westfries Kleinkoor (1998-2007). Zijn muzikale hart voor ouderen zien we terug bij dameszangclub Zingen doet Leven (1982?-2005) en de wekelijkse samenzang in het Noorderlandhuis (1985-2007).

Zijn taalkunstenaarschap vond zijn weg naar cabaret-/zanggroepen als Arabesk (1983-1985), Westwoudse Kindervreugd (1984-1986), jeugdtoneelvereniging Rozemarijn (1985-1994) en Vroeger en Nu (1989-1999). Voor Con Amore schreef hij nog een operette. Maar hij schreef ook vele teksten (op al dan niet bestaande melodieën) en menige revue van zijn hand is opgevoerd in Westwoud of Hoogkarspel. En dan nog de vele verbindende teksten bij uitvoeringen van al die verenigingen.

Zijn 'Opus Magnum' de Dodenvesper heeft een eigen hoofdstuk gekregen; het is een vijftal keren opgevoerd.
Daarnaast heeft hij als pianodocent veel leerlingen de liefde voor de muziek bijgebracht.

In 2003 werd hij voor al zijn activiteiten benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

In zijn privéleven waren zijn keuzes niet altijd even gelukkig; de (kerk)muziek was zijn grote liefde. Met zijn overlijden is een markante persoonlijkheid heengegaan, die dertig jaar lang een onuitwisbaar stempel heeft gedrukt op het muzikale leven in Hoogkarspel en Westwoud. Op 2 mei 2077 is hij begraven op de R.K. begraafplaats van zijn geliefde St. Martinusparochie in Westwoud.

Al met al voldoende reden voor de Stichting Historisch Hoogkarspel-Westwoud om het resultaat van al die fietskilometers ten behoeve van het muzikale en culturele leven van Westwoud en Hoogkarspel in beeld te brengen middels een eigen uitgave (119 blz.) incl. oeuvrecatalogus. Dit boek is gepresenteerd in een groots Herdenkingsconcert op 10 maart 2012, waaraan een drietal koren en diverse solisten medewerking verleenden.

Literatuur/bronnen:
- R.T.M. Hoogenboom, "Veelstemmig licht, de bijdrage van Reijer Hoksbergen aan het muzikale en culturele leven in Westwoud en Hoogkarspel", een uitgave in de reeks 'Rondom de Grenspaal' van Stichting Historisch Hoogkarspel-Westwoud, Hoogkarspel, 2012, 119 blz., ill.
"Koninklijke onderscheiding voor Reijer Hoksbergen", in: 'De Schakel', 9 mei 2003.
"Hulde voor muzikant", in: Noordhollands Dagblad, 30 april 2003.

Gegevens aangeleverd door: Ruud Hoogenboom, bestuurslid Stichting Historisch Hoogkarspel-Westwoud, Hoogkarspel, 2012.