Zaadhandelaar, grondlegger van een wereldconcern

Geboren te Hauwert op 12 mei 1799. Overleden te Andijk op 4 januari 1868. Zoon van Evert IJsbrandsz. Sluijs en Dieuwertje Herkes Dekker.
Zaadhandelaar te Andijk, grondlegger van een wereldconcern. Pieter Sluijs werd de stamvader van zes geslachten zaadhandelaren en een van de grondleggers van de teelt en handel in groentezaden in Nederland.
Pieter is waarschijnlijk omstreeks 1818 op 18-jarige leeftijd uit Hauwert naar Andijk gekomen. Hij trad daar als 'inwonend bouwknecht' in dienst bij Nanne Jansz. Groot en raakte zo betrokken met diens zaadteelt en zaadhandel. Trouwt vijf jaar later, in 1823, met diens dochter Aafje Groot. Het echtpaar Sluijs-Groot krijgt 7 kinderen. Alle kinderen worden in de Burgerlijke Stand ingeschreven als Sluis, niet met ij maar met i.
In 1823 begint Pieter Sluijs zijn eigen bedrijf. In een door hem uitgegeven prijscourant uit 1867 staat vermeld: 36ste jaargang. Daaruit kan worden afgeleid dat hij in 1831 officieel met zijn zaadhandel is begonnen. In 1862 had Pieter Sluijs naast zijn op eigen naam gevoerde zaak, een nieuwe firma samen met zijn zoon Nanne opgericht, onder de naam P. Sluis en Zoon. Daarin bracht hij het grootste deel van zijn toen nog beperkte exporthandel en een deel van zijn binnenlandse handel. Vijf jaar later had zijn zoon Nanne Sluis reeds een belangrijk buitenlands afzetgebied opgebouwd, voornamelijk in Duitsland, maar ook in enkele Oost-Europese gebieden en er was tevens enige afzet naar Engeland.
Pieter Sluijs heeft nog meegemaakt dat in 1867 door zijn zoon Nanne Sluis en zijn neef Nanne Groot Sz. de firma "Sluis & Groot" werd opgericht. Pieter Sluijs overleed een jaar later in 1868. Zijn twee andere zoons, Jacob en Pieter Sluis, zetten het bedrijf van hun vader voort onder de naam Gebroeders Sluis (in 1968, toen het predikaat "Koninklijke" werd verleend veranderde de naam in Royal Sluis). In 1872 verhuisde de firma Sluis & Groot van Andijk naar Enkhuizen. In 1876 trad tevens Simon Groot Sz. tot de firma Sluis & Groot toe. Dit driemanschap heeft Sluis & Groot tot grote bloei gebracht en bekendheid gegeven over de gehele wereld. In datzelfde jaar, 1876, verhuisde ook Gebr. Sluis van Andijk naar Enkhuizen.
Rond 1895 was Sluis & Groot een van de toonaangevende exportbedrijven van groentezaden in de wereld en een belangrijke leverancier van de destijds grootste zaadhuizen in Europa. Tevens werd een stevige basis gelegd in de Verenigde Staten van Amerika. Daarmee was Sluis & Groot de belangrijkste exportfirma van zaden in Nederland.
Pieter Sluijs was aangesloten bij de sekte van de Mazereeuwers (zie WBW: Jan Mazereeuw, de profeet van Opperdoes) en wilde met verscheidene andere Andijkers zich zo onttrekken aan de staatskerk, de Hervormde kerk.
Pieter Sluijs, aanvankelijk in de leer bij Nanne Jansz. Groot in Andijk, is zijn eigen bedrijf begonnen dat is uitgegroeid tot een wereldconcern.

Literatuur:
Het Westfriese Geslacht Sluis, gegevens verzameld door Simon J. Sluis, Tinij M.G. Smeehuijzen en Johannes M.N. Kwakkernaat. Teksverwerking door Tinij M.G. Smeehuijzen en Isabella M. Bakker-Sluis. (Uitgeverij Pirola, Schoorl, 1994).

Bron: Het Westfriese geslacht Sluis. Zie Literatuur.

Gegevens aangeleverd door: Jaap Raat te Heiloo (2008).