Admiraal in Spaanse dienst
(eigenlijk: Boussu, Maximilien de Hénin-Liétard, van)

Geboren 1542. Overleden te Antwerpen op 21 december 1578.

Afkomstig uit een Henegouws adellijk geslacht. In 1567 stadhouder van Holland en Zeeland onder Alva. Was admiraal ter zee in Spaanse dienst. Als zodanig verloor hij het treffen in 1573 van de Spaanse vloot met de West-Friese en Waterlandse vloot nabij Hoorn, bekend als de Slag op de Zuiderzee. Werd gevankelijk weggevoerd naar Hoorn. Kwam vrij als gevolg van de Pacificatie van Gent (1576). De nederlaag op de Zuiderzee was een keerpunt in de Westfriese geschiedenis. Daardoor werd het Noorderkwartier vrij van Spaanse troepen. Zijn admiraalstaf en de Bossubeker staan tentoongesteld in het Westfries Museum te Hoorn.

Gegevens aangeleverd door: Werkgroep WBW (2004).