Molen, Marijtje (1872-1955)
bron: St. Westfriese Families

Voorvechtster Vrouwenkiesrecht

Marijtje Molen werd geboren op 11 april 1872 te Andijk als dochter van Jan Dirksz. Molen en Antje Teunis Krul. Zij overleed te Zwaag, huize Avondlicht, op 1 maart 1955.
Marijtje trouwde te Andijk op 21 april met Jan Buishand, zoon van Pieter Buishand en Trijntje Singer. Het echtpaar Buishand-Molen ging naderhand in Benningbroek wonen.
Mede oprichtster en bestuurslid van het Historisch Genootschap Oud West-Friesland, nu het Westfries Genootschap, van 1924 tot en met 1952. Niet alleen op de Westfriese dagen maar ook bij de bestuursvergaderingen verscheen zij met “kap en dek” en haar spoormandje. Op 80-jarige leeftijd werd zij benoemd tot erelid van het Genootschap. Aan West-Friesland had zij haar hart verpand en ze hield “groot” van traditie. En als echte Westfriezin had zij gevoel voor droge humor, die ze in een debat even goed kon hanteren als incasseren.
Tijdens haar leven was zij actief in de Theosofische beweging, in de Vereniging voor Drankbestrijding en in de Vereniging voor Vrouwenkiesrecht. Voor dit laatste correspondeerde ze met Aletta Jacobs, de eerste vrouwelijke arts in Nederland en voorvechtster van het Vrouwenkiesrecht. Lid van de gemeenteraad van Benningbroek voor de Vrijheidsbond, een Liberale Staatspartij, die na de Tweede Wereldoorlog werd voortgezet als Partij voor de Vrijheid. In 1948 gefuseerd tot de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD).
Publiceerde wekelijks in de Hoornsche Courant stukjes in het Westfries onder het pseudoniem van “Maroitje uit Benningbroek”.
Marijtje Buishand-Molen overleed te Zwaag, huize Avondlicht, op 1 maart 1955. Haar geschilderd portret, van de hand van Johan Kerkmeijer, bevindt zich in de collectie Westfries Museum te Hoorn.

Publicatie(s):
Hoornse Courant, stukjes onder pseudoniem van: “Maroitje uit Benningbroek”.

Literatuur:
Suus Messchaert-Heering, Marijtje Molen”(1872-1955) in: Westfriese Families 40 nr. 3 (september 1999). Met stamreeks.

Bron: zie Literatuur