Zeevaarder en ontdekkingsreiziger

Geboren te Enkhuizen in 1544. Overleden circa 1608. In 1555 vertrok hij op 11-jarige leeftijd naar Lissabon. In 1568 vestigde hij zich als koopman in Goa. Vandaar bezocht hij op handelstochten met de Portugezen, als eerste Nederlander, China en Japan. In april 1590 keerde Pomp na 24 jaar in Enkhuizen terug. Hij maakte enkele reizen naar Lissabon en de Oostzeelanden. In 1592 werd zijn beschrijving over China en Japan gepubliceerd in Tresoor der Zeevaart van Lucas Jansz. Waghenaer. Daar lezen we o.a. “In Sina woont seere goet volck ende is een landt seer ryck van Gout, Edel ghesteente, alderhande syde, Perlen, Perlemoer, Camfer, Quicksilver, Rhabarber. Goutdraet. Muscus ende van al wat men mach bedincken…”
In 1598 voer hij uit aan boord van De Liefde, één van de vijf schepen die een expeditie vormden om via de zuidpunt van Zuid-Amerika en de Grote Oceaan de specerijeneilanden en China en Japan te bereiken. Na de moeizame ronding van Kaap Hoorn werd Dirck China kapitein op de Blijde Boodschap. Door stormen op de Grote Oceaan raakte dit schip op drift in zuidelijke richting. Uiteindelijk kwam het in de buurt van Santiago tot een treffen met de Spanjaarden, waarbij het schip in beslag werd genomen en de bemanning gevangen werd gezet. Pas in 1604 werden ze als gevolg van een gevangenenruil vrijgelaten en keerde Dirck China terug naar Enkhuizen. Na deze ontberingen ging hij toch weer op reis, in april 1606 aan boord van een VOC-vaarder. Waarschijnlijk is hij op de terugreis gestorven.
In Enkhuizen is het Dirck Chinaplein naar hem vernoemd.

Publicatie(s):
Beschrijving van China in Tresoor der Zeevaart, Lucas Jansz. Waghenaer, 1592

Literatuur:
K.W.J.M. Bossaers (e.a.), Dirck Gerritsz Pomp alias Dirck China (Symposiumbundel, uitgave Vereniging Oud Enkhuizen, 2002).