Was vele jaren chirurgijn te Oudesluis. Bekend is hij geworden door het samenstellen van de Chronyk van Medenblik en Schagen. Volledige titel: Chronyk van de stad Medenblik... begin, opkomst en florizante staat... midsgaders van het Casteleinschap...beneffens... een nette beschryving van de verwonderlyke hoogte en zwaarte van der zelver Wierdyken... Midsgaders een korte beschryving van alle de eilanden onder dit Noorderquartier sorterende, enz. Hier agter is gevoegt een Aanhangsel inhoudende... Verscheidene authenticque stukken tot het Dykgraafschap van Dregterland en de stede Groote-Broek... Een beschryving van de brand te Lutje-broek, enz. Hoorn, gedrukt by Jan Duyn, 1767 en Chronyk van de gantsche oude Heerlykheid van het dorp Schagen, Hoorn, Jan Duyn, 1767.
N.B. De eerste druk verscheen in 1732 bij Jan Duyn.

Literatuur:
Chronyk van de gantsche oude heerlykheid van het dorp Schagen / [door Dirk Burger van Schoorel] (Uitgave Historische Vereniging Schagen e.o., 1999).

Gegevens aangeleverd door: werkgroep WBW.