Deze diaserie met tekstboekje is samengesteld door:

Piet Boon, medewerker Archiefdienst Westfriese Gemeenten;

Carel de Jong, educatief medewerker Westfries Museum;

Jaap Raat, bestuurslid Historisch Genootschap Oud West-Friesland;

Dienke Hondius, studente geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam.

Met medewerking van:
Tosca. van de Walle - van der Woude, gemeentearcheologe verbonden aan het Westfries Museum Hoorn.

Fotografie: Hans Rudolf Koelman.

Zetwerk: Dienke Hondius.

Lay-out: Hans Rudolf Koelman.

Druk: Fa. Schrickx te Hoorn.

Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van o.a.
Provincie Noord-Holland;
Nederlandse Waterschapsbank te 's Gravenhage;
Leden van het Historisch Genootschap Oud West-Friesland.