Geboren te Hoorn ca 1580. Overleden in de Baai van Antongil in 1625.
Zeevaarder. Voer als eerste rond de Zuidpunt van Zuid-Amerika. Noemde die naar zijn geboortestad Hoorn: Kaap Hoorn. De Schouteneilanden, boven het eiland Celebes, zijn naar hem vernoemd. Nam als schipper van de Eendracht deel aan de reis om de wereld met Jacques le Maire (1615-1617). Er verschenen van deze reis twee beschrijvingen, de eerste waarschijnlijk ontleend aan het journaal van Schouten zelf en geheel vanuit diens gezichtshoek geschreven (1618), de latere van de hand van Le Maire (1622; postuum); beide vullen elkaar aan.

Literatuur:
W.A. Engelbrecht en P.J. van Herwerden (ed), De ontdekkingsreis van Jacob le Maire en W.C. Schouten in de jaren 1615-1617 (2 dln; Linschoten-Ver., XLIX, 1945).

Zie ook Hoorns Biografisch Woordenboek (HBW).