Schoolmeester en mathematicus

Geboren te Oostwoud op 19 juli 1671. Overleden op 1 september 1723 te Hem.
Zoon van Maarten Goverts de Boer en Geert Dirks. Gehuwd met Lijsbeth Claesdr Boodt, met wie hij negen kinderen kreeg.
Govert Maartenz kwam uit Oostwoud. Achternaam was eigenlijk "de Boer". Hij kwam uit een zeevarend milieu. De vader en grootvader van Govert waren schipper en Govert had in zijn jonge jaren zoals zoon Jacob later meedeelde, ook zelf "de zee bebouwd". Zijn eerste reis zou tevens de laatste zijn. Op de Franse kust leed hij schipbreuk. Al bedelend trok hij met een scheepsmakker langs kloosters terug naar huis. Daar solliciteerde hij naar een vacature als schoolmeester, maar werd niet benoemd. Daarop reisde Govert naar Engeland om een verzoekschrift aan de Koning-stadhouder te overhandigen, teneinde als schoolmeester te Hem te worden aangesteld. Hij werd in audiëntie ontvangen en moest getuigschriften achterlaten. Groot was de vreugde toen het benoemingsbesluit, op perkament en voorzien van koninklijk zegel, in 1696 afkwam. Hij schreef een leerboek voor "Stuurluyden" die op veel scholen werd gebruikt en zelfs een herdruk beleefde. Het werk waar hij echter het meest bekend door is geworden, was de eerste gedrukte Nieuwe Kaarte van het Dyckgraafschap van Dregterland, die hij maakte in opdracht van het Waterschap. De eerste druk verscheen kort na zijn dood in 1723, de tweede in 1743 en de derde (tevens laatste) in 1775.

Publicatie(s):
Leerboek voor Stuurluyden
Nieuwe Kaarte van het Dyckgraafschap van Dregterland.

Literatuur:
Publicatie door zijn zoon Jacob Oostwoud. Verder diverse artikelen in tijdschriften.

Gegevens aangeleverd door: H.C. Beers te Hilversum.