Brouwer, Douwe (1865-1945)
bron: St. Westfr. Fam.

Onderwijzer en stadsarchivaris

Geboren te Enkhuizen 30 november 1865. Overleden te Enkhuizen op 5 juli 1945.
Zoon van Nammenie Brouwer en Aafje Bankert.

Was onderwijzer op de Tussenschool te Enkhuizen, maar ook stadsarchivaris van Enkhuizen en verslaggever van de Enkhuizer Courant. Was mede oprichter van het Historisch Genootschap Oud West-Friesland, thans geheten Westfries Genootschap. In het verslag over het jaar 1945 in het jaarboek van het Genootschap wordt Douwe Brouwer als volgt herdacht: "Zwaar trof ons het verlies van onze secretaris de Heer D. Brouwer, sedert de oprichting bestuurslid van ons Genootschap. Vanouds redacteur van ons jaarboek, gedegen kenner van de geschiedenis van ons gewest en vooral, van zijn stad Enkhuizen, waarvan talrijke publicaties zullen blijven getuigen." In het najaar van 1945 werd hem postuum de zilveren Genootschappenning toegekend en uitgereikt aan zijn weduwe A. Brouwer-Kruger.

Was eerste voorzitter van Oud Enkhuizen en voorzitter VVV Enkhuizen. Lid Waagcommissie.
In de Blauwe zaal van het stadhuis is een plaquette, als herinnering an Douwe Brouwer, voor zijn vele arbeid ten bate van Enkhuizen en West-Friesland.
In het stadsplan Oude gouw is een weg naar hem vernoemd.

Publikaties: Gids van Enkhuizen, Uitgeverij A. Egmond, 1905. met herdrukken in 1922, uitgeven D.C. Egmond en in 1932 uitgegeven door de plaatselijke VVV.
Tweede vervolg op de Historie van Enkhuizen, aanvangende 1679 in aansluiting op de historie van Enkhuizen van G. Brandt en het vervolg door S. Centen, uitgave 1747.
In 1938 uitgegeven door drukkerij Over de Linden.
Meerdere publicaties in de eerste 14 jaarboeken WFON.
Tevens in het populaire maandblad De Speelwagen. Verder: Beschrijving St. Gomarus of Westerkerk en St. Pancras of Zuiderkerk, uitgave kerkvoogdij Ned. Herv. Kerk in 1949.
Na zijn overlijden zijn de gepubliceerde artikelen uit de Enkhuizer Courant in drie delen uitgegeven onder de naam: Aantekeningen uit het Verleden. Deel I, uitgever West-Frieze Stijk, 1946. Deel II (1948) en III (1949) door de Enkhuizer Courant.

Literatuur:
1. Eerste Enkhuizer Courant na de oorlog, d.d. 5 mei 1945.
2. S. Meschaert-Heering, 'Douwe Brouwer, 1865-1945', in: Steevast (1985).
3. Herinneren en Gedenken van Dr. M.A.J. Visser en S. Messchaert-Heering.
4. In: Westfriese Families, 40e jaargang no.3, 1999: Douwe Brouwer (1865-1945), een korte biografie met kwartierstaat, door Suus Messchaert-Heering.

Gegevens aangeleverd door: Suus Messchaert-Heering te Enkhuizen (2005).