I-1. Moderne kaart van Noord-Holland boven 't IJ

Klik hier voor een grotere afbeelding.

Dit is een kaart van onze provincie Noord-Holland. De kaart is heel modern; hij is gemaakt in 1983. In deze diaserie gaan we op zoek naar het ontstaan van West-Friesland. Daarvoor moeten we teruggaan naar 4000 vóór Christus.
Nu, op deze kaart, zie je dat de Kop van Noord-Holland een geheel is, met dijken er omheen. Dat is lang niet altijd zo geweest. De aanblik van de streek werd bepaald door het water, de zee.
West-Friesland was in die allervroegste periode te vergelijken met de tegenwoordige waddenzee en de waddeneilanden: grote delen werden regelmatig overstroomd. Waar nu mensen wonen, was toen water; bijvoorbeeld waar nu Egmond ligt, was toen een groot zeegat. De zwart-groene lijn geeft de Westfriese Omringdijk aan. Het gebied binnen deze Omringdijk wordt West-Friesland genoemd. Over dit gebied gaat deze diaserie.