Nierop, Dirck Rembrantsz van (1610-1682)
bron: ALT W-F 19

Beroemd wis- en sterrenkundige

Geboren te Nieuwe Niedorp in 1610. Overleden te Nieuwe Niedorp in 1682.
Wis- en sterrenkundige. Dirck Rembrantsz van Nierop is een van de meest begaafde mensen die Nieuwe Niedorp ooit heeft voortgebracht. Toch is er in dit dorp geen straat naar hem vernoemd. Merkwaardig, want Dirck Rembrantsz van Nierop was in de zeventiende eeuw een van de beroemdste wis- en sterrenkundigen van ons land. Een dertigtal boeken staat op zijn naam, handelend over onderwerpen als sterrenkunde, zeevaartkunde en de stuurmanskunst. In de Gouden Eeuw nam West-Friesland volop deel aan de zeevaart die de Nederlandse zeelieden overal ter wereld bracht. Met geleerden uit binnen- en buitenland onderhield de Niedorper een uitvoerige briefwisseling. Onder andere met de wijsgeer Descartes, die enige jaren in Egmond-Binnen woonde en hem tot zijn beste vrienden rekende, zo ook de Nederlandse wis- en sterrenkundige Christiaan Huygens.

Publicatie(s):
Onder andere: Onderwijs der Zeevaert en Des Aertrijcks beweging en zonnestilstand

Literatuur:
Ed Dekker, 'Dirck Rembrantsz van Nierop (1610-1682), Een schrander hooft', in: ALT W-F 19. Kleurrijke Westfriezen (2000).
J. Smit, Dirck Rembrandts. van Nierop: het leven en werk van een beroemd sterrenkundige, meester in de wiskonst en een uitmuntend onderwijzer voor schippers en stuurleden. (2 dln, Winkel, 1992).
S. Lootsma, Een plattelands-geneesheer (Een Westfriesche Eise Eisinga!) in: West-Frieslands Oud en Nieuw (WFON) 10 (1936), p. 74-79 (omtrent Dirk Rembrandtsz. v. Nierop)
M. de Wilde, Dirck Rembrantsz. Van Nierop in: West-Frieslands Oud en Nieuw (WFON) 27 (1960), p. 88-94.
Leerlinge Murmellius gymnasium, Alkmaar

Bron: ALT W-F 19.

Hieronder staat een link naar een artikel over Dirk Rembrantsz. van Nierop dat eerder verscheen in 'De Speelwagen', 4e jaargang, 1949, No. 4, pagina 107-110: Dirk Rembrantsz. van Nierop.