Zutt, Joop (1942-2011)

Bankdirecteur met hart voor historie

Geboren op 30 augustus 1942 in Waarland, overleden op 2 november 2011. Zoon van Arie Zutt en Geertje Busker. Gehuwd met Riet Berkhout.

Johannes Nicolaas Adrianus – Joop – Zutt was een Waarlander in hart en nieren. Zijn hele leven bleef hij trouw aan zijn geboortedorp. Na zijn lagere schooltijd ging hij naar de ULO in Alkmaar en daarna brak een tijd aan van baantjes bij de plaatselijke kruideniers. Vervolgens moest Joop in militaire dienst. Dit was echter van korte duur. Een ongeval op de stormbaan verbande hem naar het hospitaal.
Na zijn herstel en revalidatie besloot hij om op een administratiekantoor te gaan werken. Een keuze die er voor zorgde dat hij op 28 oktober 1965 werd benoemd tot kassier van de plaatselijke Boerenleenbank, de voorloper van de Rabobank. Deze bank maakte een spectaculaire ontwikkeling door in het geldverkeer en speelde een grote rol in het maatschappelijk leven. Joop was hier duidelijk op zijn plaats. Door zijn serieuze en integere instelling gaf hij een goede invulling aan zijn functie als bankdirecteur. Toen de bankfusies om zich heen grepen en de Waarlandse bank opging in een groter geheel, ging hij in 1998 met vervroegd pensioen. Vanaf die tijd kon hij zich helemaal bezig houden met zijn grote hobby: de geschiedschrijving.
Daar was hij al in 1963 mee begonnen. Samen met dorpsgenoot Arnold Lantman ging hij op pad om gegevens van vroeger te verzamelen en deze vast te leggen. In een filmteam maakte hij zich verdienstelijk om in de jaren zeventig belangrijke gebeurtenissen in Waarland op beeld en geluid vast te leggen. Daarnaast leverde hij zijn bijdrage aan diverse koren, de parochie, het oranjecomité en aan de organisatie van de viering van het Eeuwfeest Waarland-Slootgaard. Het laatste mondde uit in de oprichting van de historische vereniging Waarland van Toen. Als medeoprichter, inspirator en voorzitter heeft hij op die manier een belangrijke bijdrage geleverd aan de geschiedschrijving van het dorp.

Jaarboek
In het najaar van 1989 meldden Arnold Lantman en Joop Zutt zich bij de redactiecommissie van het Jaarboek van het Westfries Genootschap met een artikel: Vier eeuwen Slootgaard, een droogmakerij. Omdat westelijk West-Friesland er in hun ogen wat bekaaid af kwam, boden zij meteen aan elk jaar een bijdrage aan te leveren. Dat ging zo door tot en met het Jaarboek 2004. In dat laatste jaar ging het duo deel uitmaken van de redactiecommissie, maar kort daarna overleed Arnold Lantman. Joop aarzelde om alleen door te gaan, maar overwon zijn bescheidenheid en liet de redactiecommissie vijf jaar lang profiteren van zijn waardevolle inbreng. Toen moest hij al zijn energie aanwenden in de strijd tegen kanker. Een strijd die hij uiteindelijk verloor.
Piet Kleverlaan, medebestuurslid van Waarland van Toen, herdacht hem met de woorden: ‘Hij wilde niet op de voorgrond treden, luisterde naar zijn medebestuursleden en gaf hen de ruimte om hun eigen ideeën in gezamenlijk overleg uit te voeren. We zullen zijn inbreng en kennis over Waarland missen’.
Voor zijn inzet voor het verenigingsleven kreeg Joop in 2001 een koninklijke onderscheiding.

Gegevens aangeleverd door: Piet Kleverlaan, namens Stichting Waarland van Toen en Volkert J. Nobel namens de redactiecommissie van het Jaarboek (2011), en bewerkt door Peter Smit te Alkmaar (2012).