Orangist ... tot in den dood

Gedoopt te Venhuizen op 15 januari 1764. Overleden (gefusilleerd) te Sint Pancras op 26 september 1799. Zoon van Dirk Davidson en Lijsbeth Hendriks, huwt Venhuizen op 6 maart 1785 Antje Reinders Groot, dochter van Reinder Groot en Dieuwer Jans Man. Veehouder en veehandelaar. Hij boerde op Ter Sluis, een gehucht onder Venhuizen aan de Zuiderzeedijk. Het jaar 1795 betekent het einde van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden en het begin van de Bataafse Republiek. Het worden roerige jaren. De bevolking is verdeeld: de Prinsgezinden (Orangisten) en de Patriotten. Zeger behoorde tot de Orangisten. Hij genoot een plaatselijke vermaardheid om zijn oranjegezinde houding. Volgens overlevering zou zijn paard, genaamd Wilhelmina naar de gemalin van Prins Willem V, op zijn achterste benen gaan staan, als hij het "Oranje boven" in het oor fluisterde. Dit moet hij vertoond hebben op de markt te Hoorn. Hij verleende steun bij de Engels-Russische landing in 1799 door foerage te leveren aan de gelande troepen. Door de Bataafs-Franse Krijgsraad te Velde te Alkmaar werd hij ter dood veroordeeld wegens collaboratie met de vijand. Hij maakte zijn testament voor Notaris M.J. de Lange te Alkmaar. Volgens overlevering zou de krijgsraad hem tussen 15 en 25 september, op zijn erewoord, dat hij zou terugkeren, een dag de vrijheid hebben gegeven om afscheid te nemen van zijn vrouw en zijn kinderen. Hoewel hij in de gelegenheid was om naar Engeland te ontkomen, keerde hij terug, daar hij zijn erewoord gegeven had, waarop hij op 26 september te Sint Pancras werd gefusilleerd. Zijn vrouw, een boerendochter uit Venhuizen, bleef zwanger achter met drie zoons. Het vierde kind, een meisje genaamd Segertje, werd geboren op 30 maart 1800 en overleed een maand later.

Van oorsprong stamde Zeger uit een oud Schots geslacht. Een voorvader William Davidson, die deel uitmaakte van de Schotse Brigade, wordt rond 1637 genoemd. Zijn zoon Patricus leefde rond 1690 in Emden (Oost-Friesland), gehuwd met Gijsberta van Arnhem, een telg uit een oud Gelders geslacht. De zoon van Patricus, Wilhelm, geboren in Breda en overleden als predikant te Woltzeten, is de grootvader van Zeger. Wilhelm's zoon Dirk, de vader van Zeger, is als veehandelaar vanuit Emden naar Ter Sluis gekomen.

Literatuur:
Outjer Visser, 'Zeger Davidson gefusilleerd op 26 september 1799 in Sint Pancras', in: WFON (1982), 49.
Maarten Haas, 'De 64 kwartieren van Maarten Anne Haas', in: Westfriese Families 31. no. 4, december 1990, 104.
G. Bakker-Bruijn, K. Bant en A. Jongert, Het Schotse geslacht Davidson, Zeger Davidson en andere nakomelingen. (Uitgave vereniging "Suyder Cogge", Venhuizen 1999).
N.B Jannetje Visser Roosendaal heeft over Zeger Davidson een roman geschreven: ...tot in de dood. Uitgeverij Gottmer, Haarlem, 1942.

Gegevens aangeleverd door: Gré Bakker-Bruijn, met een aanvulling uit: WFON 49.