Deze diaserie van 72 dia's is samengesteld voor de leerlingen van de hoogste klassen van de basisscholen in West-Friesland en is onderverdeeld in drie thema's van elk 24 dia's, te weten:
1. West-Friesland, van prehistorie tot in de Middeleeuwen (4000 vC - 1200)
2. West-Friesland en de steden (1200 - heden)
3. West-Friesland en het platteland (1200 - heden)

Deze diaserie is niet gemaakt om zelfstandig door leerlingen te worden gebruikt. De teksten zijn bedoeld als informatie aan de docent die deze op eigen wijze aan leerlingen kan doorgeven en daarbij kan inspelen op plaatselijke geschiedkundige aspecten.

Voor degenen die een bepaald bedrag in het "Jubileum-fonds van het Historisch Genootschap Oud West-Friesland" hebben gestort, en daardoor recht op deze diaserie hebben gekregen, zij opgemerkt dat deze diaserie niet een reeks is van aardige plaatjes van oude gebouwen, Westfriese klederdrachten en sieraden of van romantische plekjes in het Westfriese landschap. Dat zou de samenstelling wel gemakkelijker hebben gemaakt, maar de serie zou dan niet meer aan het beoogde doel hebben beantwoord, nl. zoals de titel van de diaserie aangeeft: "Geschiedenis van West-Friesland in vogelvlucht".br>
Eerst zijn de geschiedkundige onderwerpen bepaald, vervolgens de diverse aspecten die in de tekst verwerkt moesten worden en daarna is gekeken welke dia-opname karakteristiek zou zijn voor het onderwerp.

De zwart-wit afbeeldingen van de dia's bij de teksten zijn voornamelijk bedoeld als oriëntatie, ter voorbereiding van de diareeks.

Moge mede door deze diaserie de belangstelling voor het verleden en heden van West-Friesland in toenemende mate groeien zowel bij de jeugd als bij de ouderen.

Namens de samenstellers,
Jaap Raat.