Bewindhebber van de VOC, kamer Enkhuizen

Geboren te Enkhuizen op 1 december 1716. Overleden te Enkhuizen op 14 maart 1794.
Zoon van Jan Pan, raad van Enkhuizen, en Petronella Teerkoper.
Raad in de vroedschap van Enkhuizen (1747-1778) en elf maal burgemeester van Enkhuizen, Gecommitteerde Raad van het Noorderkwartier, ontvanger van de convooien en licenten. Bewindhebber van de VOC kamer Enkhuizen (1757-1778). Koopman en reder.
Als zoon en kleinzoon van stadsbestuurders van Enkhuizen doorliep hij een bestuurlijke carrière. Daarnaast was hij actief als directeur van de handelscompagnie Van Romond en Pan. Door zijn huwelijk met Eva Willemina Haak, enige erfgename van de belangen van haar vader Andries en haar ooms Dirk en Cornelis Haak in de handelscompagnie Gebroeders Haak en Co, werd hij in de jaren 1750 ook directeur van deze firma. Tevens bezat hij aandelen in brouwerijen. Was daardoor zowel in economisch als politiek opzicht een belangrijk man in Enkhuizen in de tweede helft van de achttiende eeuw. Zijn nalatenschap bedroeg ruim ƒ 600.000.

Literatuur:
K.W.J.M. Bossaers, Van Kintsbeen aan ten Staatkunde opgewassen. Bestuur en bestuurders van het Noorderkwartier in de 18e eeuw (Hollandse Historische Reeks dl.25, Den Haag, 1996)
Hans Bonke en Katja Bossaers, Heren investeren. De bewindhebbers van de West-Friese Kamers van de VOC (Haarlem-Hoorn-Enkhuizen, 2002)

Gegevens aangeleverd door: Katja Bossaers.