Rood, Maria Wilhelmina (Mia) (1928-2008)
bron: part. archief

Maatschappelijk werkster en bruggenbouwer

Geboren te Enkhuizen op 14 januari 1928. Overleden te Hoorn 29 augustus 2008. Roepnaam: Mia.
Beroep: maatschappelijk werkster te Wervershoof / Onderdijk / Andijk.
Ongehuwd.

Elf jaar werkte ze als doktersassistente van de arts Engwirda in Bovenkarspel. Daarna drie jaar als leidster bij de Mater Amabilisschool te Beverwijk. Vanaf 1960 was ze maatschappelijk werkster in de Gemeente Wervershoof en aldaar woonachtig.

Daar speelde Mia een belangrijke rol in de professionalisering van het Maatschappelijk Werk. Terwijl vóór haar tijd de plaatselijke verenigingen zoals Armbesturen, Christelijke Naastenliefde, Vincentiusvereniging en Elisabethvereniging, de zorg voor mensen in moeilijke omstandigheden zo goed mogelijk behartigden, werd in haar tijd het Algemeen Maatschappelijk Werk daar de opvolger van. Soms was er in de kerkelijke gemeenschap van de dorpen daar enige weerstand tegen, omdat men vond dat zoiets niet bij de burgerlijke overheid hoorde, maar dat er vanuit het geloof, dus vanuit de kerkgemeenschap hulp geboden moest worden. Mia Rood heeft de integratie van Maatschappelijk Werk in de harten van de Wervershovers sterk bevorderd door altijd zeer welwillend en waarderend samen te werken met de plaatselijke instanties, zowel burgerlijk als kerkelijk.

Ze leefde sober, maar was tegelijkertijd vrijgevig. Bewust van haar eigen persoonlijkheid voelde ze zich nooit boven iemand verheven. Ze werd alom, gewaardeerd om haar praktische adviezen. Ze zette zich in allerlei vormen in voor het plaatselijk gemeenschapsleven en had een hekel aan formaliteiten.

Gepensioneerd in 1991. In 2008 overleed zij op 80-jarige leeftijd.

Gegevens aangeleverd door: Gerard Weel te Hoorn (2009).