Burgemeester en lid van Provinciale Staten van Noord-Holland

Geboren te Winkel op 28 januari 1815. Overleden te Winkel op 30 december 1895. Zoon van Reindert Rezelman, landbouwer, en Geertje Breedt.
Was landbouwer, schipper en timmerman. Huwde te Winkel op 1 mei 1836 Trijntje Butter, dochter van Klaas Butter en Guurtje Breeland. Het gezin Rezelman-Breeland kreeg zeven kinderen waarvan er drie jong overleden.
Heertje Rezelman was gemeentesecretaris van Winkel (1881-1892). Burgemeester van Winkel (1884-1896). Lid van Provinciale Staten van Noord-Holland (1884-1895). Diverse bestuursfuncties bij waterschappen.

Literatuur:
H. van Felius en H.J. Metselaars, Noordhollandse Statenleden 1840-1919.
(Hollandse Historische Reeks 21, Den Haag, 1994).