Buisman, Jan (1911-1994)

Vermaard cabaretier uit Schagen

Geboren te Schagen op 14 februari 1911 als zoon van Jan Buisman, tuinder en Maria Brugman. Overleden te Schagen op 2 februari 1994.

Een geboren en getogen Schagenaar die, als enige zoon van een tuinder een veelbewogen leven achter de rug heeft. Zijn jeugdideaal was om artiest te worden maar in de twintiger en dertiger jaren was dit gemakkelijker gezegd dan gedaan.
In 1927 trad hij als 16-jarige jongen op als voordrachtskunstenaar op feestjes en kermissen.
In datzelfde jaar schreef hij zijn eerste revue. Presenteerde die in samenwerking met de plaatselijke gymvereniging en Schager Harmonie: de Eerste Schager Revue. Er volgden er meer. Jarenlang trokken die revues in Schagen steeds volle zalen in het Noord Hollandsch Koffiehuis, tot in 1940 toe. Hij kreeg de bijnaam: de Schager Buziau.
Tien jaar later in 1937 was hij de oprichter van een carnavalsfeest. Schagen was toen de eerste plaats boven het IJ die carnaval ging vieren. Van heinde en ver kwamen ze naar Schagen, zelfs uit Purmerend en Volendam.

Na de Tweede Wereldoorlog
Na de oorlog in 1945 vormde Jan zijn eigen cabaretgroep onder de naam: Maartje en Jan Buisman. De groep bestond uit tien personen. Opgetreden werd er door het gehele land maar ook in België. Teven trad hij op in talrijke radioprogramma's zoals de Bonte Dinsdag avondtrein, de Klok heit negen en met het Orkest van Ger de Roos en de Boertjes van Buuten.

Tuincentrum
In 1968 zette Jan na 49 jaar toneel en cabaret een streep onder zijn artistieke loopbaan en wijdde hij zich aan zijn “Tuincentrum” dat hij tussentijds als een van de allereerste in Nederland was begonnen. De binding met artiesten bleef. Zo was hij bestuurslid van de Amsterdamse Artiesten Reünie Club. Daarnaast speelde hij het klaar om een viertal boeken te schrijven over lokale geschiedenissen van Schagen.
Jan Buisman overleed te Schagen op 2 februari 1994. Zijn jeugdideaal om artiest te worden heeft hij toch kunnen verwezenlijken.
In Schagen is een straat naar hem vernoemd: Jan Buismanstraat

Publicaties:
Diverse krantenartikelen.

Literatuur:
Op klompen door Schagen Humor Historie Mensen, Drukkerij Plukker, Schagen, uitg. 1977.
Ouwe koeien uit sloot halen, Drukkerij Plukker, Schagen, uitg. 1978.
Op klompen door Schagen, uitgave Gerja, Waarland, uitg. 1984.
Ouwe koeien uit sloot halen maar ook jongvee halen wij eruit, Drukkerij Plukker, Schagen, uitg. 1992.

Gegevens aangeleverd door: Jan Buisman jr. te Schagen (2012).