Veefokker en eigenaar van de beroemde koe “Aagje”

Geboren te Twisk in 1837.
Veehouder te Midwoud. Jan Wit geldt als de meest gezochte veefokker uit de tijd dat de Amerikanen tussen ca 1880 en 1886 in West-Friesland op zoek waren naar het beste melkvee. De stier Jacob 2 die in 1877 op zijn boerderij werd geboren, wordt nog altijd beschouwd als één van de belangrijkste stamvaders van de Amerikaanse Holstein-koeien, die honderd jaar later ook Nederland weer zouden heroveren. De stier zelf is nooit naar Amerika verkocht. Zijn roem heeft hij vooral te danken aan de koe 'Aagje' die Jan Wit - vernoemd naar zijn oudste dochter - in 1879 drachtig naar Amerika verkocht. Het bleek een koe die goed was voor onwaarschijnlijke melkrecords aan de ander kant van de Oceaan. In 1881 gaf zij 8184 kg. melk, met een maximale dagopbrengst van 38,5 kg. Heel Amerika wilde "cows like Aaggie" en ging op zoek naar haar familie in Midwoud. Als bekroonde stier van de Vereeniging Tot Ontwikkeling van het Noordhollandsch Noorderkwartier had Jacob 2 enige honderden nakomelingen op zijn naam staan, die naarstig werden nagespeurd. Het kalf dat Aaggie in Amerika ter wereld bracht, de stier Neptune, mocht zich eveneens in grote belangstelling verheugen.
Van Wit gaat het verhaal dat hij zijn beste pinken schielijk in een ver afgelegen wei zette, om te voorkomen dat hij te snel voor de verleidelijke aanbiedingen van al die Amerikaanse kopers zou zwichten en zelf geen koe meer zou overhouden. In 1895 verliet hij zijn bedrijf in Midwoud en trok zich terug in Medemblik.

Literatuur:
K. van der Wiel & J. Zijlstra, Paradijs der Runderen (Wormerveer) m.n. pag. 36.

Gegevens aangeleverd door: Kees van der Wiel te Haarlem (2007).