Jonker, Dirk (1891-1986)

Andijker bloembollenkweker met vele functies

Dirk Jonker werd geboren op het Buurtje te Andijk op 21 december 1891 als zoon van Jacob Jonker en Marijtje Prins. Hij trouwde op 28 april 1917 met Maartje Stam uit Den Hout, gemeente Hoogkarspel. Hieruit kwamen twee kinderen voort, Cornelis en Marietje (Mies). Op oudere leeftijd verhuisden Dirk en Maartje naar bejaardenhuis 'De Golfslag' in Emmeloord, waar ook hun dochter Mies en haar man Leen Blijdorp woonden. Dirk Jonker overleed op 3 oktober 1986, ruim dertien jaar na de dood van zijn vrouw Maartje op 1 maart 1973.

Hoewel afkomstig uit een familie van veehouders, werd Dirk Jonker bloembollenkweker. Een grote en een goede! In het boek 'Goud op de klei' van Tom Lodewijk – gedenkboek vijftig jaar bloembollenveilingvereniging 'West-Friesland' – wordt Dirk Jonker geroemd als 'werker van het eerste uur'. In het maatschappelijk leven heeft Dirk Jonker veel voor Andijk betekend. Zonder volledig te willen zijn, noemen we:
- In 1912 samen met Jan de Haas oprichter en naderhand voorzitter van gymnastiekvereniging 'Turnlust'.
- Van 1921 tot 1962 bestuurslid van de Koninklijke Algemene Vereniging voor Bloembollencultuur afdeling Andijk, waarvan tot 1937 als vicevoorzitter. Daarna voorzitter.
- Lid Raad van Toezicht van 1929 tot 1942 en lid van de Raad van Bestuur 1942-1963, waarvan de langste tijd als voorzitter van de Coöp. Raiffeisenbank-Boerenleenbank Andijk.
- In 1938 medeoprichter en bestuurslid, vanaf 1944 voorzitter van lelievereniging 'West-Friesland'.
- Bestuurslid van de landelijke vereniging 'De Lelie'.
- In 1952 medeoprichter en bestuurslid van de Eerste Onderlinge Bloembollenverzekeringsmaatschappij, gevestigd te 's Gravenhage.
- Plaatselijk correspondent van het Scheidsgerecht voor de bloembollenhandel.
- Lid van de commissie voor wetenschappelijk onderzoek in de bloembollenteelt in Lisse.
- Als laatste, maar zeker niet minder belangrijk: Dirk Jonker was jurylid op de eerste Floriade die in 1962 te Rotterdam werd gehouden.

Waterschapswereld
Ook in de 'waterschapswereld' was Dirk Jonker geïnteresseerd. Zo was hij tot de opheffing van de Banne op 1 januari 1949 de laatste voorzitter van de Banne Andijk. Hij was hoofdingeland en later poldermeester van 'Het Grootslag'. Bij die polder was in plaats van heemraad de term poldermeester in zwang voor leden van het dagelijks bestuur. 'Het Grootslag' is later opgegaan in waterschap 'West-Friesland'.
Wegens zijn vele verdiensten voor de gemeenschap werd Dirk Jonker op 30 april 1960 benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau, waarbij burgemeester IJ.H. de Zeeuw onder andere zei: „Dirk Jonker heeft veel bijgedragen tot de welvaart van Andijk en deze streek. We mogen hem zien als een stuwende kracht en meewerkende aan onze nationale welvaart van land en volk.”

Dirk Jonkerlaan
Op het voormalige land van Dirk Jonker te Andijk-West is een nieuwbouwwijk gebouwd. Eén van de straten heet Dirk Jonkerlaan. Na het overlijden van Dirk Jonker verscheen een 'In Memoriam' in het weekblad 'De Andijker' van 8 oktober 1986. Daarin stond onder andere het volgende:
'Vorige week is in Emmeloord Dirk Jonker overleden, oud 94 jaar. Veel heeft hij voor Andijk betekend in het maatschappelijk leven. Hij was een veelzijdig man, met grote bestuurlijke kwaliteiten. Met vaste hand leidde hij een vergadering. Hij was een zeer beminnelijk mens, die met raad en daad hulp bood waar nodig. De laatste jaren zijn voor hem moeilijk geweest, maar zijn belangstelling voor Andijk bleef onverflauwd'.

Publicaties:
In het weekblad 'De Andijker' van donderdag 29 december 1966 is van de hand van Dirk Jonker een artikel gepubliceerd betreffende de geschiedenis van de bloembollenteelt op Andijk.

Gegevens samengesteld door: Jaap Jonker te Wervershoof en aangeleverd door Ton Jonker te Andijk (2012).