Claes Stapel's Hof
foto: K. van Bockxmeer

Heden meer om het Hofje dan om zijn publicaties bekend

Claes Stapel komt naar Hoorn als zoon van Claes Claesz. Stapel, van Friese komaf en behorend tot de Doopsgezinde gemeente. Zijn geboortedatum en de naam van zijn moeder zijn niet bekend. Hij wordt ambtenaar en is actief in de godsdienstige wereld van zijn dagen. Aan het schrijven van theologische verhandelingen dankt hij zijn bekendheid.
Zo stelt hij in Hoorn een poëzie- en gezangenbundel samen ‘Lusthof der Zielen….’, die eerst in Alkmaar wordt gedrukt (1681), en herdrukken beleeft tot de laatste, zevende druk in Amsterdam verschijnt in 1743, inmiddels met nieuwe bijdragen aangevuld.
In 1672 schrijft hij een verhandeling ter verdediging van de noodzaak van het christelijk doopsel. In 1689 verschijnt zijn ‘Klaar Vertoog dienende tot wederlegging van de ongefundeerde beschuldigingen van Franciscus Elgersma’. Deze uitgaven dragen bij aan de grote bekendheid die hij vooral in doperse kringen verwerft.
Met de stadgenoten Jan Jansz. Koekebacker en Pieter Bos neemt hij de stichting van woonruimte voor vrouwen op leeftijd op zich. Aan zijn financiële verplichting kan hij tenslotte niet geheel voldoen, toch draagt het hofje aan het Munnickenveld in Hoorn zijn naam Claes Stapel's Hofje (1682).

Literatuur:
W. Leeninga, Het Claas Stapels Hofje, Publicatiestichting Bas Baltus.
Egbert Ottens, Een Hoornse Voorloper van het Liedboek voor de kerken, artikel in Kwartaalblad van de Vereniging Oud Hoorn 2010 nr.4.

Publicaties:
Het Lusthof der Zielen…, Alkmaar 1681
Klaar Vertoog dienende tot wederlegging van de ongefundeerde beschuldigingen van Franciscus Elgersma

Overige vindplaatsen:
www.oudhoorn.nl/gebouwen/
www.oudhoorn.nl/stadswandeling/
www.gameo.org/encyclopedia/

Gegevens bewerkt door: Koos van Bockxmeer te Blokker (2012).

Zie ook Hoorns Biografisch Woordenboek (HBW).