Schouten, Ariën (1893-1961)

Een wijs en humaan gemeenschapsmens

Ariën Schouten werd geboren te Hem-Venhuizen op 6 februari 1893 als oudste zoon van veehouder Ariën Schouten en Anna Bakker. Hij overleed te Berkhout op 4 september 1961. Ofschoon hij zelf liever iets anders had gewild, was het in die tijd min of meer vanzelfsprekend dat hij, samen met zijn enige broer Wijnand, de boerderij van hun vader zou overnemen. En zo geschiedde!

Hij trouwde met Adriana Commandeur en samen kregen zij veertien kinderen, acht zonen en zes dochters. Behalve het vele werk op het bedrijf en de verantwoordelijke zorg voor zijn grote gezin heeft Ariën Schouten zich zeer verdienstelijk gemaakt in diverse functies op sociaal, gemeentelijk en parochieel terrein in het organisatieleven van Berkhout/De Goorn.

Velerlei functies
Zo maakte hij na de Tweede Wereldoorlog deel uit van de gemeenteraad van Berkhout (1946-1958) en werd hij voorzitter van de plaatselijke woonruimtecommissie (1946-1961), terwijl hij ook voorzitter was van het in 1955 opgerichte plaatselijk schoolmelk-comité.
In L.T.B.-kringen kreeg Ariën Schouten bekendheid als voorzitter van de plaatselijke afdeling. In 1947 werd hij vicevoorzitter van de boerenleenbank ‘Berkhout I’. Vanaf 1952 was Ariën als veehouder bestuurslid van de coöperatieve zuivelfabriek ‘de Goede Verwachting’ te Bobeldijk. Eveneens vanaf 1952 voorzitter van de sociale commissie van de Stichting voor de Landbouw.
Daarnaast was hij 40 jaar organist van de parochiële kerk te De Goorn.

Sympathiek en weldoordacht
Bij al deze instanties stond Ariën bekend om zijn sympathiek optreden en weldoordacht oordeel. De krant meldde onder het kopje: In memoriam: A. Schouten. ‘Gistermiddag overleed vrij plotseling in zijn woning aan het Westeinde den heer A. Schouten. De overledene was een alom geacht en gewaardeerd man, die door zijn groot sociaal gevoel op veler sympathie mocht bogen.’ Ariën Schouten werd 68 jaar.

Op woensdag 23 december 1964 onthulde zijn weduwe, mevrouw A. Schouten-Commandeur, in het uitbreidingsplan De Goorn het straatnamenbord: Ariën Schoutenstraat. Bij die gelegenheid roemde burgemeester P. Beemsterboer Ariën Schouten als ‘de man met het gedegen oordeel’.

Gegevens aangeleverd door: Mary Schouten te Voorschoten en bewerkt door: Jaap Raat te Heiloo (2014).