Breebaart, Dirk (1905-2002)
bron: Dagblad v. W-F

Vasthoudend rasbestuurder

Geboren te Hoogwoud in 1905. Overleden op 97-jarige leeftijd op 10 november 2002. Burgemeester van Hoogwoud en bestuurder van tal van verenigingen en stichtingen.

Vasthoudendheid. Aan deze karaktertrek van Dirk Breebaart heeft West-Friesland heel veel te danken. Het rijke bestuurlijk leven van de geboren en getogen Hoogwouder is van grote betekenis geweest voor deze regio. Niet alleen als burgemeester van Hoogwoud, polderbestuurder en voorzitter van de stichting Stadsherstel Hoorn, maar ook als voorzitter van het Westfries Genootschap en voorzitter van Regionale Welstandscommissie. Als laatste dijkgraaf loodste Breebaart de polder Vier Noorder Kogger vakkundig in het waterschap Westfriesland. Hij werd in 1973 de eerste dijkgraaf van het nieuwe waterschap, dat het resultaat was van bestuurlijke schaalvergroting. In 1972 richtte hij de Stichting Stadshersel Hoorn op. Met deze stichting, die hij diende als voorzitter tot 1987, wist Breebaart veel kostbare restauraties van belangwekkende monumenten te bewerkstelligen. Vooral in deze functie ontpopte Breebaart zich als een rasbestuurder. Altijd heel goed wist hij de weg naar subsidiebronnen te vinden om restauraties mogelijk te maken. De Stichting Oosterkerk en Stichting Noorderkerk zijn twee van de vele organisaties die daarvan sterk hebben geprofiteerd. Van beide Hoornse stichtingen is Breebaart voorzitter geweest.

Vooral de cultuurhistorie van West-Friesland lag Dirk Breebaart na aan het hart. Dat kwam vooral tot uiting in de periode 1956-1974 toen hij voorzitter was van het Historische Genootschap Oud West-Friesland, zoals het Westfries Genootschap toen heette. Nadrukkelijk heeft hij zich ingezet voor de restauratie van een aantal poldermolens binnen de Westfriese Omringdijk. Na zijn verhuizing naar Bergen en terugtreding uit het openbare leven was het Dirk Breebaart tot op zeer hoge leeftijd gegund met voldoening en in dankbaarheid terug te kijken op een uiterst vruchtbare bestuurlijke loopbaan in West-Friesland. Dirk Breebaart was erelid van het Westfries Genootschap en Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Bron:Ed Dekker, 'Niemand kon vasthoudende rasbestuurder iets weigeren, Dirk Breebaart 1905-2002', in: Dagblad van West-Friesland, 14 november 2002 (in memoriam).

Gegevens aangeleverd door: Jaap Raat te Heiloo (2004).