Tuinder met vele nevenfuncties

Geboren te Lemmer, gemeente Lemsterland op 23 november 1894. Overleden te Koedijk, gemeente Alkmaar, in 1978.
Zoon van de Friese Turfschipper Uilke Jongsma en Antje de Vries.

Tuinder van beroep maar had vele nevenfuncties. Zo was hij bestuurslid van de Broekerveiling, bestuurslid van Tuinbouwvereniging "de West". Oprichter van de V.V.V. Koedijk en oprichter van de Gondelvaart Koedijk en voorvechter van een zelfstandig Koedijk, was secretaris en later voorzitter van de muziekvereniging Aurora, raadslid van de gemeente Koedijk, bestuurslid crisiscomité Koedijk, toen in 1930 en volgende jaren er een economische crisis heerste en de tuinders het zeer moeilijk kregen. Zat in het polderbestuur Banne Koedijk, was bestuurslid van de Raiffeisenbank Koedijk en bestuurslid van het dorpshuis "het Verenigingsgebouw".

Gegevens aangeleverd door: Historische Vereniging Koedijk.